Hallgass meg, Uram!


Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket!

Illés próféta Kármel helyi története a Biblia egyik legdrámaibb jelenete. Az Isten által meghirdetett hosszú szárazság után Illés megjelenik Akháb király előtt, és felszólítja, hogy hívja össze egész Izraelt a Baal papokkal együtt egy különleges csatára. A Baal papokat a király föníciai származású felesége hozatta be az országba, akik egy idő után teljesen kiszorították Izrael Istenének tiszteletét.

Illés döntés elé állítja a népet: „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek! De a nép nem felelt egy szót sem.” (1Kir 18:21) Ezután tette meg a kihívását mint Isten képviselője négyszázötven Baal prófétával szemben: egy-egy áldozati bikát készítsenek elő, tegyék a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. „Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta: Jó lesz így!” (1Kir 18:24) Ezek után a papok egész napos szánalmas kiáltozása, révületig tartó táncuk és önmaguk megsebesítése ellenére sem jött még csak egy szikra sem az égből.

Ezután estefelé Illés néhány mondatos egyszerű imájára Isten tüzet bocsátotta le, ami megemésztette nemcsak az áldozatot, hanem a köré locsolt vizet is. A nép ekkor felismerte és elismerte, hogy ki az igaz Isten. Baal – a vihar, az eső, a termékenység istene – semmit sem tehetett, mert mindez csak az emberek fantáziájában létezett.

A Biblia által bemutatott Isten egy valóban létező, cselekvő, önmagát kinyilatkoztató Isten. Lehet, hogy a tömegek nem ismerik, nem őt követik, de valódi segítség és válasz csak tőle jön. Van amikor drámai módon nyilvánítja ki erejét, máskor a halk és szelíd hangban jelenik meg (1Kir 19:12).

Mire képes a te istened/Istened? Tudsz-e választani, hogy kit imádsz teljes szívvel és lélekkel? Kétfelé nem lehet sántikálni!