Kire vár Isten?

"Nem késlekedik az ígéret Ura, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem hosszan tűr értetek, mivelhogy nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem, hogy mindenki megtérésre jusson."
Péter 2. levele 3.9

Jézus Krisztus második eljövetele Isten szabadító közbeavatkozásának ígérete. Arra a napra irányul(t) minden kor hívőinek vágyakozása. A kitörő öröm napja lesz az a nap, mint amikor a vőlegény és a menyasszony örül az esküvő napján. 

A visszatérésre vonatkozó ígéret már olyan rég elhangzott. A világ nyomorúsága, az emberi fájdalom és szenvedés már oly régóta szabadításért kiált. Okkal tehetjük fel a kérdést: Miért nem jött még el Jézus? Miért késlekedik? Nem volt még elég a bajból?

Az ígéret Ura nem késedelmeskedik vagy vonakodik. Komoly oka van arra, hogy még nem jött vissza. Jézus arra figyelmeztetett minket, hogyha készületlenül ér bennünket az a nap, akkor eljövetele olyan lesz számunkra, mint amikor tolvaj jön és kifoszt (vö. Luk. 12.35-40). Jelenléte elviselhetetlen lesz mindazoknak, akik szétválaszthatatlanul összefonódtak a bűneikkel (vö. Ésa. 33.14). Vajon, ha ma eljönne, rám hogyan hatna jelenléte?

Az ítéletben keménységünk és meg nem tért szívünk szerint lesz részünk (vö. Róma 2.5), Isten azonban felmentő ítélettel akar megajándékozni, ezért türelemmel vár. Azt akarja, hogy jósága - a meg nem érdemelt kegyelem - megtérésre, bűnbánatra indítson (vö. Róma 2.4). "Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják" (Ésa. 30.18) 

Ne hagyd, hogy hiába várjon rád!

Legyen áldott a napod!