A siker

„Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr.”
Sámuel első könyve 18:14

„Hidd, hogy megkaptad a gyógyulásodat, és mi fog történni? Meglesz neked! Látjátok, csak azután kapjuk meg, miután hittük!” – kiáltotta lelkesen Kenneth Hagin, a „Hit szava” mozgalom alapítója. Kenneth Copeland pedig – aki jelenleg az USA elnökének hittanácsadója – úgy nyilatkozott, hogy az ima erejével valósággá tud tenni egy 30 méteres jachtot. Amikor Creflo Dollar magánrepülője, egy Gulfstream III jet egy landolás közben meghibásodott és balesetet szenvedett, arra kérte gyülekezetének híveit, hogy adakozzanak neki „300 dollárt, vagy többet”, hogy megvehesse a legújabb, 60 millió dolláros Golfstream G650-es jetet. Így szerezte meg Creflo Dollar a világ leggyorsabb magánkézben lévő repülőjét, és a sikert Isten gondviseléseként és áldásaként értelmezte.

Hagin, Copeland, Dollar és a hozzájuk hasonló „jóléti evangéliumot” hirdető prédikátorok az vallják, hogy ha velünk van az Úr, akkor mindenben sikeresek lehetünk, mind anyagi, mind pedig egészségi téren. Úgy gondolom nem kell sokat magyaráznom azt, hogy ez a teológia nem könyvelhet el túl nagy missziós sikereket az afrikai törzsek között, vagy az indiai városok nyomornegyedeiben. Hívei egytől egyik a jóléti társadalom fölső tízezeréből kerülnek ki. Az már jóval nehezebben érthető számomra, hogy mit gondolnak ezek a népszerű lelkészek, amikor a szegény özvegy két filléréről olvasnak az evangéliumban (Márk 12:41-44), vagy mikor Jób történetével szembesülnek?

Véleményem szerint a Biblia – ha összefüggésében nézzük, akkor – azt tanítja, hogy nincs kapcsolat nagy hit és anyagi jólét, illetve hitetlenség és balsors között. Azt mondja a Prédikátor: „Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhet az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal, azzal, aki áldozik és azzal, aki nem áldozik” (Prédikátor 9:2), Jézus pedig úgy nyilatkozik az Atyáról, hogy „ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak” (Máté 5:45).

Ha mindez így van, akkor hogy kell érteni a Biblia Dávidról elejtett megjegyzését? A kulcs a „siker” fogalmában van. Ha mi „siker” alatt pénzt, karriert és egészséget értünk, akkor a sámueli ige óhatatlanul a „jóléti evangélium” alátámasztására szolgál. De ha „siker” alatt az Istenhez és az ő akaratához való ragaszkodást értjük, akkor sokkal árnyaltabb képet kapunk. Lehetünk sikeresek akkor is, ha rossz tanulók, munkanélküliek, csórók vagyunk, vagy éppen ha gyógyíthatatlan betegséggel küzdünk. Mert a siker nem számokban és statisztikákban, sem pedig aranyban és csillogásban, hanem az Istennel való szoros kapcsolatban mérhető. Legyen hát ma is sikeres minden utunk, mert velünk lesz az Úr!