Gyógyítás


„És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!És reá veté kezeit; és azonnal felegyenesedék, és dicsőíté az Istent.”
(Lukács evangéliuma, 13. fejezet12-13. vers)

Az evangéliumokban többször olvashatjuk, hogy mikor Jézus látta az elesetteket, a szenvedőket, a betegeket, akkor szívében megrendült, könyörületre indult, és meggyógyította őket. Ugyanakkor ezek a gyógyítások egyben az Ő Messiási mivoltát is igazolták „Vakok látnak, sánták járnak…” (Máté 11:5), aki azért jött, hogy „megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” (Luk.19:10)

Mai történetünk, a 18 éve meggörbedt asszony meggyógyítása is erről szól. Jézus életének célja nem az volt, hogy gépiesen végigjárja a Golgotára vezető út állomásait, hanem, hogy Isten könyörülő szeretetével felemeljen, és ezáltal elmondja; számára TE, a meggörnyedt, összeroskadt ember mindennél fontosabb vagy.

Fontosabb annál, hogy mit szólnak mások, fontosabb a szombatnál, fontosabb a saját életénél is.

Ám a mai tanulság kedvéért nézzük TE, vagyis az asszony hozzáállását. Akiről betegségén kívül ugyan semmit sem tudunk, sem nevét, származását, sem a bajának valódi okát, néhány dolgot viszont igen.

Betegségéért nem vádolta az Istent, hiszen szombatonként a zsinagógában volt.

Felvállalta fogyatékosságát, hiszen mindenki szeme láttára előre ment.

Engedelmeskedett Jézus hívásának, nem keresett kifogást.

Meggyógyulása után ott maradt és dicsőítette az Örökkévalót.

Ennek alapján a mai kérdés az, TE mit teszel a betegségeddel, és mit teszel az egészségeddel? Számodra is Jézus a legértékesebb?