Isten szolgálatában állni

„Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.”
Pál első levele a korinthusiakhoz 3:9

Vajon mit jelent Isten szolgálatában állni? 

Egy régi anekdota szerint, amit még a nagypapám mesélt nekem, egyszer egy ember hazafelé kóválygott a kocsmából. Az út menti árok szélén azonban elvesztette az egyensúlyát, és belehuppant a gödörbe. Igen kellemetlenül érezte magát a vizenyős fűben, de nem volt ereje föltápászkodni. Ekkor megpillantotta a lelkipásztorát, amint éppen a kerékpárjával arra közeledik.
– Lelkész úr! Lelkész úr! – kiáltotta. – Segítsen nekem! Hiszen maga térített meg engem!
– Meg is látszik az magán! – válaszolta fejcsóválva a prédikátor, miközben megállt, hogy segítsen a részeg hívén.

Bizony meglátszik, ha olyan szolgái vagyunk Istennek, akik mindent elvégeznek, ami emberileg megcsinálható, de közben kihagyjuk a Mindenhatót. Habár Pál tudatában van saját és munkatársa feladatkörének, ezért íjra: „Én ültettem, Apollós öntözött”; nyomban hozzáteszi azonban: „de Isten adta a növekedést” (3:6). Aki Istennek szolgál, az nem akar senkit se megtéríteni; nem akar senkit sem hitre juttatni; nem akarja, hogy a másik ugyan úgy gondolkodjon, mint ő; és egyáltalán nem akar semmi olyat tenni, amivel büszkélkedhetne, mert jól tudja, hogy „az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja” (3:7).

Mit tesz akkor Isten szolgája? Ugyan azt, amit egy földműves: ültet, öntöz, és mindent megtesz, hogy olyan körülményeket teremtsen, melyek kedveznek a mag fejlődésének; ugyanakkor tudatában van annak, hogy a növekedést a Mindenható adja. Isten szolgája pedig sokat mosolyog, szívesen barátkozik, meghallgatja a másikat, segít, bátorít, jóval viszonozza a rosszat és mindent megtesz, hogy kellemes körülményeket teremtsen a környezetében élőknek; ugyanakkor tudatában van annak, hogy a lélekben bekövetkező változást a Mindenható viszi véghez. Ezért van az, hogy Isten szolgái alapvetően szerény emberek. Úgy segítenek az embereknek, hogy azok figyelme ezáltal Isten felé fordul.

Te milyen szolgája leszel ma Istennek?