Nem késik el!„Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.”

Péter apostol második levele 3. fejezet 8-9.verse


Egy alkalommal előadást tartottam Jézus eljövetelével kapcsolatban. Ez most igen aktuális téma, hogy az adventről beszéljünk. A valódi adventről, nem arról, amit a vásárokban meg lehet találni. Ahogy beszélgettünk az előadás egy pontján megkérdeztem a hallgatóságot, hogy akarnak-e találkozni Jézussal. A válasz mondhatni egyértelmű volt: természetesen! A következő kérdés adta magát.
-Ha találkoznál vele, mi lenne az első mondat, amit mondanál Neki? Erre a felelet: szóhoz sem jutnék.

Gyermekkoromban volt egy füzet, amibe azokat a kérdéseket gyűjtöttem, amiket szándékoztam feltenni Krisztusnak, amikor majd találkozok vele. Rengeteg ilyen kérdésem vagy megjegyzésem volt. Az idő telik, és már én sem írom a kérdéseket, de talán nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy láthassam Őt.

De vajon mikor lesz meg ez? Nagyon szeretném tudni, de senki nem tudja sem a napot sem az órát, csak egyedül az Atya. szeretünk kíváncsiskodni és szeretnénk megtudni a pontos időt, hogy felkészülhessünk, hogy a lehető legjobb körülmények között várhassuk Őt. A szívünkben kell először rendet tenni, hogyha jön, akkor készen találhasson bennünket. Mindennap úgy kell élni, mintha ma lenne az a nap, amikor megláthatjuk Őt.

Jézus arcát különböző módokon ábrázolják. Egyes műalkotások úgy mutatják be, mint gyermek, mások úgy, mint meggyötört megváltó. Krisztus arca milyen előttünk. Még mindig kisgyereknek látjuk Őt magunk előtt, agy úgy, mint a Messiást? Krisztus fénylő, mosolygó arcára kell gondolnunk nem elfeledve azt az alázatos arcot sem, aki vállalta bűneinket! Krisztus rád vár, arra, hogy szólítsd meg, közeledj felé, és ne csak úgy gondolj rá, mint egy kisgyermekre, hanem úgy gondolj rá, mint a te személyes Szabadítódra! Isten áldjon!