Egységben

Bizony mondom nektek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” 

 Máté evangéliuma 18:19-20

Olyan egyszerűnek tűnik! Ha „ketten egyetértenek abban, amit kérnek, azt mind megadja az én mennyei Atyám.” És mégis bonyolult. A bonyodalom oka mi vagyunk. Nem könnyű engedni, nem könnyű közös nevezőre jutni a másikkal, mert úgy érezzük, igazunk van, mi azért mégis jobban tudjuk, esetleg jobban értünk a dologhoz.

Nem új keletű jelenség ez. Valószínű ez lehet az oka annak, hogy népmesék is feldolgozzák ezt a kérdést. Hadd említsek egyet a példa kedvéért!

A szegény embert és feleségét meglátogatja egy tündér és felajánlja a már jól ismert három kívánságot. Az elsőre egy rúd kolbászt kívánnak, és már ez el is indítja a veszekedések sorát. Miért nem kért nagy házat, vagyont,- mondja a felesége. A civakodás kellős közepén elhangzik a második kívánság: „Nöjjön az orrodra az a kolbász!”, így már csak egy lehetőségük marad, hogy harmadik kívánságként eltávolítsák a kolbászt a paraszt ember orráról.

Talán mosolygunk ezen a képen, de nem tagadhatjuk, hogy nagyon jól kifejezi azt, hogy mi emberek mennyire nehezen tudunk engedni, megalászkodni, közös nevezőre jutni a másikkal.

Az igazi egység a feltétele annak, hogy amit kérünk, azt megkapjuk Istentől. Összhang Istennel és tanításaival, és egyetértés a mellettünk álló testvérünkkel. Az ígéret biztos. A feltételt kellene teljesítenünk. De egyedül nem fog menni. Túl önzők és büszkék vagyunk hozzá. Csak isteni segítséggel, a Szentlélek erejével juthatunk egységre a másikkal.

Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” - folytatódik a szövegrész, ahol Jézus egy rabbinikus mondást idéz, mely szerint, ha két ember együtt ül, és a törvény szavairól beszélget, Isten jelenléte megnyugszik kettejük között.

Micsoda kiváltság! A hatalmas Isten, aki a világmindenséget megteremtette kész a társaságunkba szegődni és velünk beszélgetni! Ne hagyjuk ki ma sem ezt a lehetőséget!