Az ima védelme

„Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk: ’Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.’ ”
Lukács evangéliuma 22:40

Közeledett a nagy nap. Jézus vállát nagyon nagy teher nyomta. Nem fizikai, hanem lelki. Szenvedett. S mint minden emberi szív, ő is részvétre, együttérzésre vágyott. Három, hozzá legközelebb álló tanítványát kérte, kísérje őt el a Gecsemáné kertbe, ahol imádkozni szokott. Abban reménykedett, hogy majd hall néhány vigasztaló szót azoktól, akiket barátainak tartott. A tanítványok azonban engedtek a kísértésnek, és álomba merültek. A kényelem, az álom nagyobb úrnak bizonyult, mint a Mesterükért érzett szeretet.
Bár Jézus ma már nem a Gecsmánéban imádkozik, ma is az a vágya, hogy kifejezzük érte táplált érzelmeinket. Ha engedünk a kísértésnek, a magunk szeretetét előtérbe helyezzük.

Mi is az a kísértés? Mindenkinek más. Van, akinek az alvás, van, akinek az evés, másnak a beszéd, a pletyka, a rágalom, a hiúság táplálása, pénzszerzés minden áron, szexuális vágyak kielégítése, vagy éppen az ítélkezés, büszkeség, hatalom. A felsorolás a végtelenségig folytatódhatna, hiszen a kísértések legalább annyira sokszínűek, mint maguk az emberek. „Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe.” (Jakab 1:14) – írja Jakab levelében.
Hogyan védekezhetünk ellene? Imával. Állandó, kitartó imával. Olyan ez, mint mikor egy kisgyerek kerékpározni tanul. Amíg egyenes az út, és minden zökkenőmentesen halad, vidáman és elégedetten pedáloz. Egyszer azonban megjelenik egy járdaszegély. Ha folyamatosan pedálozna, minden probléma nélkül átjutna rajta, azonban látva a bökkenőt megijed attól, ami történni fog, az akadályra koncentrál, és leáll, és nagyon nehezen – csak segítséggel – tud továbbhaladni. Sokszor mi is megakadunk egy-egy bökkenőnél (kísértésnél). Ha azonban nem ezekre koncentrálunk, hanem a folyamatos tekerésre (imára), a bökkenők látványa nem fog megrémíteni, hanem szinte észrevétlenül haladunk el mellettük.

Fontos Jézus nekünk? Legyen a legfontosabb, és fejezzük ki iránta szeretetünket azáltal, hogy győzünk a kísértések felett. Ő megígérte, hogy megsegít. Kérjünk erősítést ma is!