"Árulkodó Júdás!"„A rágalmazó elárulja a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.”
Példabeszédek könyve 11. rész 13. vers
Egy másik bibliafordítás így adja vissza (Szent István Társulat):
A rágalmazó mindent kibeszél, amerre csak jár, a megbízható ember megtartja, amit hallott.”

Sokat gondolkodtam ma reggel azon, mi a különbség az árulkodás és a pletykálkodás között. Ugyanis számomra elég nehezen különíthető el a kettő.
Aztán így fogalmaztam meg magamnak: árulkodás = amikor valami 100%-ban igaz, s valaki titokként rám bízta, én meg felelőtlenül tovább adom.
A pletyka 50%-ban igaz lehet, ezt is felelőtlenül tovább adom és hógörgeteg lesz belőle.
Vannak hivatások, ahol a titoktartás kötelező. Pl. orvos, lelkész, ügyvéd, katolikus pap.
De lehet, hogy épp benned bízott meg valaki annyira, hogy megosztotta veled élete nagy titkát, betegségéről, vagy házasságáról. És meggondolatlanul tovább adod.
Te hogy éreznéd magad az ő helyében? Ha mondjuk, valahonnan visszahallanád, amit csak neki mondtál el!
A pletykásról meg hadd álljon itt egy kis történet.
A falu pletykása elment a paphoz, hogy meggyónja bűnét. Feloldozást várt. A pap a következőt mondta: Asszonyom, fogjon egy tollpárnát, aztán holnap reggel hat órakor, menjen fel a templom tornyába, oda, ahol a harangok vannak, tépje fel a párnát és rázza ki belőle a tollat. Majd jöjjön le, és egyenként szedje össze az összeset, majd jöjjön vissza hozzám.
De hát ez képtelenség – felelte az asszony.
Valóban. De ugyanilyen felelőtlenség a pletyka terjesztése is –válaszolta a pap.

Légy megbízható és hiteles! Kérd Istent, tegyen lakatot a szádra, bármennyire is kikívánkozna belőled egy-egy információ. De arra is kérheted, adjon neked megértő szívet, bátorító szavakat, és segítő kezet, hogy a rád bízott titkok igazán jó helyre kerüljenek.