Az angyalok öröme

„Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.”
(Lukács evangéliuma 15. fejezet 10. vers)


Minket, magyarokat a pesszimista nemzetek közé szoktak sorolni. Azok közé, akiknek a pohara mindig félig üres, és akik a sajtban is csak a lyukat látják.

Azonban, én úgy gondolom a szomorúság, elkeseredés és depresszió nem nemzetfüggő, és ezek valamelyikétől kisebb, vagy nagyobb mértékben mindannyian fertőzöttek vagyunk.

S mit teszünk ez ellen? Buliba megyünk, hallgatjuk a kabarét, megnézünk egy szirupos romantikus filmet, vagy egy vígjátékot, de ezek csak ideig, óráig tartó örömet adhatnak. Nem beszélve arról, hogy mindezek az örökkévaló értékektől nagyon távol állnak.

Mai Igénk arról beszél, hogy van olyan dolog, amely az egész világegyetemet örömmel tölti el. S ez nem más, mint a megtérés. Ami nem csupán bűnvallás, nem csupán egy-egy csendes reggeli fohász.

A megtérés gyümölcsöt terem. A szavak tettekké válnak, az imádságot cselekedetek követik. Jézus tanítása, példája mai tanítványaiban folytatódik, így kel ma is életre az evangélium.

„Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket…

És megkérdé őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát? Ő pedig felelvén, monda nékik: A kinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és a kinek van eledele, hasonlókép cselekedjék.” (Lk.3:8-11)