Az apróbetűs rész


„Ruth pedig monda: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem.”

Hitelszerződés, biztosítás, utazás, bérbeadás, adás-vétel? Mindenki tudja; bármilyen csábító legyen is egy ajánlat, a lényeg mindig az alig olvasható apróbetűs részben található. Persze, egy azonnali meggazdagodást, egy még nagyobb kényelmet ígérő akciós termék esetében ki törődik a későbbiekben rá váró kötelezettségekkel és egyéb kockázatokkal?

Több ezer éve, a bírák idején egy négytagú betlehemi család az éhség elől a jobblét reményében Moáb mezejére menekült. Miután Elimelek, az édesapa meghalt, két fia Mahlon és Kiljon a helybeli lányok közül vett magának feleséget. Ám tíz esztendő múlva ők is meghaltak, így Naomi az édesanya és két moábita menye Orpa és Ruth magukra maradtak.

Kis idő múlva, a Júdából érkező hírek nyomán Naomi arra az elhatározásra jutott, hogy visszatér szülőföldjére Betlehembe. Orpa és Ruth készségesen felajánlották, hogy elkísérik. Ám épp csak elindultak, amikor Naomi ismerteti velük az apróbetűs részt.

’Betlehem ugyan virágzásnak indult, de az özvegyasszonyok, mint mi, nem sok jóban reménykedhetnek. Főleg, hogy ti idegenek vagytok. Kemény kétkezi napszámos munka, no és a szombat, a kóserság, a tized és sok más, számotokra furcsa áldozatok. Jobban jártok, ha visszatértek saját hazátokba, saját isteneitekhez’

Erre Orpa hazament, de Ruth ragaszkodott anyósához. (Ruth 1:14) Miért? A továbbiakban kerül igazán felszínre Ruth nemes jelleme, mindent önzetlenül megtesz anyósáért.

De mondd csak, te már olvastad az apróbetűs részt? Te tudod mire vállalkoztál, mikor igent mondtál Jézusnak?

Önmegtagadás
„Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.” (Máté 16:24)

Szolgálat
 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:” (Máté 11:29)

Üldözés
„Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.” (Ján.15:20)

Kitartás
„aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.” (Máté 24:13)

És csak ezután jön az örök élet jutalma!

Nos, mész, vagy maradsz?