Nem vagy egyedül

Képzeld el, hogy ott ülsz a tárgyalóteremben. Két smasszer között. A bíró sorban szólítja a tanúkat, és sorolják bűneidet. Hamarosan az ítélet kihirdetése következik. Azonban szólítanak még egy tanút. Elfoglalja helyét a tanúk padján. Megesketik, hogy csakis az igazat, a színtiszta igazat fogja mondani. A tanú visszamegy egészen a gyerekkorodig. Minden melletted szóló érvet felsorol. Érzed, hogy ismer téged. Még a gondolataidat is tudja. Nincs az életedben egyetlen olyan momentum, amit ne hozna fel felmentésed érdekében. Végül kiderül az igazság, és szabad vagy.

Kétezer évvel ezelőtt ez a jelenet a valóságban is lejátszódott. Akkor az Embernek Fiát, Jézust ültették a vádlottak padjára. A vádak nagyon súlyosak voltak. „Megrontja a szombatot!” „Ördög van benne!” „Csodáit Belzebub fejedelem segítségével végzi!” És csak úgy röpködtek a vádak ellene. Végül a főpap-bíró kihirdette halálos ítéletét. Keresztre vele! Méltó a halálra! Feszítsétek föl!

Aztán jött egy Személy, aki ismerte a vádlottat. Ismerte Őt mielőtt a világ keletkezett. Ez a Személy azóta itt van köztünk, mióta azt a halálos ítéletet kimondták, és bizonyságot tesz róla, tanúskodik mellette. Elmondja, hogy mi az igazság. Ez a Személy képes megváltoztatni az emberek szívét. Tud békét teremteni. Jézus iránti szeretetre késztet.

Jézus lejött hozzánk, hogy megváltson, kiszabadítson a bűn fogságából, meghalt, feltámadt, visszament a mennybe. Azonban mielőtt elment, megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, nem hagy magunkra. Azt mondta:

„Amikor eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, Ő majd bizonyságot tesz rólam.”

A Szentlélek az, aki ma is ott áll melletted, és Jézus Krisztus jobb és mélyebb megismerésére késztet. Vigasztaljon az a tudat, hogy soha nem vagy egyedül.