Rugalmasság

"Tudok nélkülözni, de tudok bővelkedni is. Minden helyzetben mindenhez hozzászoktam: jóllakáshoz és éhezéshez, bővelkedéshez és nélkülözéshez."
Filippi 4.12

Mennyire vagy rugalmas? Milyen könnyen alkalmazkodsz a változó körülményekhez? Mennyire uralnak a vágyaid? Önzővé válsz-e, ha jól mennek a dolgaid? 

Min múlik az, hogy az előbbi kérdésekre milyen választ tudunk adni? Miért tudott Pál nélkülözni és bővelkedni egyaránt? 

Pál szívét rabul ejtette Krisztus szeretete - a meg nem érdemelt kegyelem, ezért gondolatai nem önmaga és körülményei körül forogtak, hanem egyetlen cél vezette: "...semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról". (Csel. 20.24)

"Megtérése napjától Pált egyetlen sóvárgó vágy lelkesítette: embertársainak segítségére akart lenni, hogy a Názáreti Jézusban felismerjék az élő Isten Fiát, akinek hatalma van életüket átalakítani és megmenteni. Életét maradéktalanul annak az egyetlen célnak szentelte, hogy a megfeszített szeretetét és hatalmát szemléltesse. Nemes, részvétteljes szíve minden társadalmi osztályért dobogott. Magáról mondotta: "Én mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok." (Róma 1.14) A dicsőség ura iránti szeretete volt magatartásának alapja és cselekedeteinek rugója. Ha buzgósága valaha alábbhagyott, elegendő volt egy pillantást vetnie a keresztre és az ott megnyilatkozott szeretetre, hogy újból felövezze lelke erejét és továbbhaladjon az önmegtagadás útján." (Ellen G. White: Apostolok története, Korinthus c. fejezet)

Te miért élsz, mi az életcélod? Ezen múlik, hogyan viseled a változó körülményeket!

Legyen áldott a napod!