"Szabadság, egyenlőség, testvériség"

„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.”
Pál levele a Galátiai gyülekezeteknek 3:28

"Szabadság, egyenlőség, testvériség."

Hány és hány próbálkozás volt már a történelemben, amikor ezeket a nemes eszméket a gyakorlatba akarták ültetni. Valahol azonban mindig homok került a fogaskerekek közé. A nagy francia forradalom ideje alatt például – ahonnan ezek a jelszavak is származnak – támogatták ugyan a törvény előtti egyenlőséget, ugyanakkor elutasították azt az indítványt, hogy ez a fekete bőrű rabszolgákra is érvényes legyen. A 20. század történelme azt is bebizonyította, hogy ezek az eszmék nem valósulhatnak meg egyszerre. Ha szabadok vagyunk, mint a kapitalista nyugat, akkor a lehetőségek (tőke, tehetség, szerencse) törvényszerűen egyenlőtlenségekhez vezetnek. Ha egyenlők vagyunk, mint a szocialista keleti országok polgárai, akkor automatikusan csorbul a szabadságunk. Nincs olyan politikai rendszer, amely ki tudná egyenlíteni az emberi különbözőségeket olyan formán, hogy tiszteletben tartsa a polgárok szabad döntési jogait. Valami alapvető dolog hiányzik.

Amikor Pál arról beszél, hogy szabadság van, hisz nincs többé szolga, mikor a nő és férfi egyenlőségét feszegeti, amikor a népek közötti testvériséget hangsúlyozza, akkor ezt csak Krisztus Jézusban látja megvalósíthatónak. Mit is jelent ez az apostol gondolatvilágában?

Minden emberben egyformán van valami rossz, valami ősi önzés, melyet soha senkinek nem sikerült kikerülnie. Pál ezt a génjeinkbe égetett hajlamot bűnnek nevezi. Nincs tehát különbség, mindenki vétkezett és híjával van a bűntelen jellemnek. Éppen ezért szorul rá minden ember Krisztus megváltására. Aki elfogadja, hogy Jézus őmiatta, az ő bűneiért halt meg, annak Isten örök életet ad.

Csak ha tisztában vagyok vele, hogy honnan jöttem (bűnös állapotból) és hogy hova helyezett engem Isten (szabadság állapotába), tudom testvérnek nevezni azt, aki kulturálisan, szociálisan, vagy a nem tekintetében különbözik tőlem. Csak akkor fogok tudni mindenkivel egyenlő módon bánni, ha belátom, mindenki bűnös (még talán én is), és mindenki ugyan úgy Krisztus megváltására szorul. Ezt jelenti Isten országát megvalósítani a szívemben.