Az utolsó vasárnap

„De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.
János evangéliuma 17:20-21

Az utolsó vasárnap 2015-ben. Szinte el sem tudod hinni, hogy megint a végéhez közeledünk egy évnek, magunk mögött hagyva megannyi örömöt, fájdalmat, csodát és tanulságot. Ismét valami elmúlt, de kezdődik is egy új. Egy új év, tele lehetőségekkel. Jézus ezt az imát földi életének végéhez közeledve mondta el, miközben tudatában volt mindannak, ami rá vár. 

Mit is kérhet egy halálra váró ember életének utolsó óráiban? Te mit kértél volna Jézus helyében? Kevesebb fájdalamat? Vagy azt, hogy mindannak a szörnyűségnek ne kelljen megtörténnie? Egy könnyebb utat a győzelemre? Esetleg egy utolsó kedvenc vacsorát? 

Jézus azonban nem kifejezetten magáért imádkozott. Szemeit sokkal távolabbra emelte, és kérései tanítványaira és tanítványainak tanítványaira összpontosultak, rád és rám. Azokért imádkozott, akiket a kereszt ereje megérint majd és felismerik benne Isten igazi arcát. Azokért könyörgött, akik majd továbbviszik a lángot, az üzenetet. Azért a csoportért, akik ki mernek állni a sorból, akik őrzik a valódi értékeket, akik Istent választják minden más helyett. 

Jézus tanítványokért imádkozott, akik merik követni a Mestert, és továbbélik az Ő életét ebben a világban. Azt kérte, hogy merjenek egységben élni, mert mindenkinél jobban tudja, milyen a bűnnel fertőzött ember, milyenek vagyunk mi. Holló a hollónak nem vájja ki a szemét, ám ez a mondás ránk már nem vonatkozik. Önzők vagyuk, szeretünk a középpontban állni, és kegyetlenek vagyunk a másikkal szemben. Eláruljuk egymást, és semmi sem szent még egy tál lencséért sem. 

De Jézus értünk imádkozott. Azért, hogy tudjunk egyek lenni. Egyek Vele, az Atyával és így egyek egymással is. Hogy tudjunk harcolni együtt a közös célért, hogy barát lehessen a halász és a vámszedő, hogy a "mennydörgés fiából" a "szeretett tanítvány" lehessen. Azért, hogy tudjuk szeretni Istent és egymást, hogy el tudjuk fogadni a különbözőségeket, és ezet megélve alkotni egy ütőképes közösséget. Azt kérte, hogy te és én végre megértsük igazán, mit tanított ő, és mit kell továbbadnunk a világnak, hogy az higgyen Benne. 

Az év utolsó vasárnapján kérd velem együtt, hogy váljon valóra Jézus imája! Kérjük az egységet, és tegyük meg érte a magunk részét! Ne csak várjuk karbatett kézzel kelet felől az isteni megoldást, hanem tegyük meg azt, amit Ő kér tőlünk. Szeressük Őt és szeressük egymást! Keressük az Ő közelségét, és engedjük közel a másikat magunkhoz! Ne éljünk szigetként, hamis nyugalomban ringatva magunkat, hogy minket nem érint, mi történik a szomszéddal, hanem értsük meg végre, hogy életünk össze van kötve az övével. Kérd velem, hogy folytatni tudjuk azt, amit Isten Fia kezdett elezen a földön! 

2015. utolsó vasárnapján imádkozz velem! Kérjük azt, hogy Jézus imájára mi lehessünk válasz: az egységben, Istenért és egymásért élő emberek.