A legkevesebb

"De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él: akkor élni fog, nem hal meg. Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghezvitt, élni fog! Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen."

Ezékiel 18:21-23

Mi a legkevesebb, amit Isten kér? Van-e Isten elvárásainak minimuma, aminél kevesebbet már nem kérhet?

Isten egy fát kért vissza Ádámtól és Évától az Édenben, miután mindent, amit Isten alkotott, az emberpárnak ajándékozta. Ennél kevesebbet már nem kérhetett.

Az első bűnre, de inkább az első bűn miatt megígért Megváltóra való emlékezés miatt Isten bárányáldozatot kért. Nem azért, hogy fájjon, vagy azért, hogy Neki jó származzon ebből, hanem azért, mert az embernek szüksége van emlékezni, mert feledékenyek vagyunk. Vagy a bűneinkről felejtkezünk el, még mielőtt lerendeztük volna azokat, vagy a szabadulás ára nem jut eszünkbe, ami Jézus életének feláldozása volt. Ezért kért Isten emlékeztetőt, ami a bűnre is utal, de a Szabadítóra is egyben. A báránynál kevesebbet Isten nem kérhetett.

Isten 10 egységből egyet kér vissza, mert ennél kevesebbet nem kérhet, azt már egyáltalán nem vennénk észre. Ez az, amivel senki nem lesz szegényebb, de még áldozatot jelent.

Isten életidőt ad a cselekvésre, heti 7 napot, ebből egyet visszakér, hogy töltsük Vele. Ennél kevesebbet nem kérhet.

Ahhoz, hogy bemutassuk, hogy értékeljük azt a hatalmas áldozatot, amit Isten tett értünk, amikor a Fiát az emberiségnek ajándékozta, nekünk is kell valamit tenni. Isten ezen a területen is csak valami nagyon keveset kér, hiszen a nagy kérdésekben mi, emberek már régen elbuktunk, ezért volt szükség Szabadítóra. Isten azt kéri, hogy térjünk meg: lássuk be, hogy nem jó az az út, amin eddig jártunk. Ő segít a jó irányt megtalálni, csak hatalmazzuk fel erre. Ha ezt élethosszig megtesszük, Isten örök élettel fog megajándékozni. Ennél kevesebbet nem kérhet.