Miért imádkozzak?

„Jézus példázatot mondott a tanítványainak, amellyel arra tanította őket, hogy kitartóan imádkozzanak, és ne fáradjanak bele soha.”
 Lukács evangéliuma 18:1 (Biblia Egyszerű fordítás)

Miért? Mert Isten nem hallja meg, ha csak egyszer mondom el kérésemet, vágyamat, köszönetemet? Többször el kell mondanom mindent, hogy végre meghallja, meghallgasson? Esetleg olyan sok dolga van a világegyetem fenntartásával, irányításával, hogy folyamatosan kell imádkoznom, hogy végre legyen már rám is egy kis ideje? NEM! Nem! Nem! Isten az első, és a leghalkabban elmondott imát is meghallja.
Neked van szükséged arra, hogy folyamatosan fenntartsd a kapcsolatot az Atyával. Hajlamos vagy arra, hogy egyszer elmondtad, kipipáld: ez is megvolt, és többé nem törődsz vele. Isten azt szeretné, ha folyamatosan az Ő közelségében maradnál. Az utca zajában, kapálás közben, a vizsga előtt és után, autóvezetés közben… Szeretné, ha nem hagynál ki egyetlen lehetőséget sem, amikor beszélgethetsz Vele. Ha kitartóan kérnél, és nem fáradnál bele. Nem Őmiatta, hanem Temiattad. A kitartó imádkozás edzetté tesz. Jobban figyelsz a közben kapott jelzésekre, és amikor Isten megadja vagy elutasítja kérésedet, megérted a miértjét is.

Találtam néhány gyönyörű gondolatot az imával kapcsolatban. Olvasd el, ízlelgesd, engedd, hogy Istennel kapcsolatba kerülj ma ima által. Írd fel imatapasztalataidat. Engedd, hogy ezen a napon felemeljen és karjain hordozzon az Úr!

 „Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat, mindazt, ami nyom és kínoz Isten elé! Terheiteket sohasem találja nehezeknek, soha ki nem fáraszthatjátok Őt. Ő, aki hajatok szálát is számon tartja, nem közömbös gyermekei szükségletei iránt. "Igen irgalmas az Úr és könyörületes" (Jak 5:11). Nyomorunk és jajkiáltásunk szívéig hat. Vigyétek őhozzá mindazt, ami szíveteket nyomja. Semmi sem oly nehéz, hogy ne bírná el, mert hisz Ő tart fenn világokat, kormányozza a világmindenség ügyeit… Élettapasztalataink egyetlen fejezete sem oly homályos, hogy el ne olvashatná; nem lehet olyan nehéz helyzetünk, hogy meg ne oldhatná. Legkisebb tanítványát sem érheti kár, nem kínozhatja gond szívünket, nem érhet öröm, és őszinte ima nem hagyhatja el ajkunkat, amely iránt ne viseltetne közvetlen érdeklődéssel. "Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket" (Zsolt 147:3). Isten és minden egyes lélek között oly gyengéd és bensőséges a viszony, mintha kívüle más lélek nem volna, akiért szeretett Fiának életét áldozta.” (Jézushoz vezető út)
Az ima a hívő számára a lélek lélegzetvétele. Ez a titka a lelki erőnek.
Az ima táplálja a lélek életét.
A hittel mondott ima olyan fegyver, amely által az ellenség minden támadását sikeresen visszaverhetjük.
Egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban ima nélkül.

Naponta szállnak fel imák Istenhez, és egyetlen hittel mondott ima sem marad figyelmen kívül.
Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a földön semmilyen hatalom nem képes.
Szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem, hogy ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá.

Az ima kulcs a hit kezében, amely megnyithatja a mennyei tárház ajtaját, ahol a Mindenható kincseinek forrásai vannak.
Ha ima által közösségünk van Istennel, szellemi és erkölcsi képességeink fejlődnek.
Az elmélkedés és az ima megóv attól, hogy önkéntelenül is veszélyes utakra térjünk. Így sok vereségtől megmenekülhetünk.


Az ima a menny elrendelt eszköze, hogy a bűn ellen sikeresen küzdjünk, s keresztényi jellemet fejlesszünk.
A fiatalok egyedüli biztonsága a szüntelen éberség és az alázatos ima. Ne álltassák magukat azzal, hogy ezek nélkül is keresztények lehetnek!
Az ima a lélek legszentebb gyakorlata.

Az ima elhanyagolása arra vezeti az embert, hogy saját erejére támaszkodjék, ami által megnyitja az ajtót a kísértések előtt.
Az ima mennyei tudomány.
Az ima erőt ad, hogy ismét felvegyük a harcot a sötétség hatalmaival, türelmesen szenvedjük el a próbákat, és - mint Krisztus jó katonái - elviseljük a nehézségeket.
 

Nincs egyetlen ima - ha dadogva hangzik is -, nincs egyetlen könnycsepp - ha titkon hull is -, nincs egyetlen őszinte vágy Isten után - ha gyenge is -, amellyel Isten Lelke ne azonosulna. Sőt, még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív sóvárgása kifejezésre jut, Krisztus lelkierőt küld annak az embernek, akinek szívét kegyelme érintette.

Az ima eggyé kovácsol minket egymással és Istennel. Az ima Jézust társunkká teszi.
Minden hitből fakadó komoly ima meghallgatásra talál. Lehet, hogy nem akkor jön a válasz, amikor várjuk, hanem akkor, mikor a legnagyobb a szükségünk.