Higgy és várj!

„Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat! Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek! Mert úgy járnak, mint a ruha, melyet megrág a moly, mint a gyapjú, melyet megrág a féreg. De az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre.”
Ézsaiás könyve 51:6-8

Értelmetlen háborúk sokasága, éhező emberek, szenvedő gyermekek, kislányok, akik nem tanulhatnak, sőt, akiket még gyermekkorban „kiházasítanak”. Vallási fanatizmus, mely a másik ember halálához vezet, csak azért, mert ő másként gondolkodik. Családon belüli erőszak néma áldozatai, emberek, akiknek életét valaki „csak úgy”, esetleg egy nevetségesen kevés összegért vagy felelőtlenségből elvette. Lenézett, megvetett, társadalomból kizárt csoportok. Menekültek tízezrei, akik sehol, senkinek sem kellenek. Beteg világunk pillanatképei, melyek nap mint nap megrettentenek, és imára késztetnek, hogy Isten hozzon megoldást, mert itt már egyedül csak Ő segíthet. 

Ránézel a karodban fekvő csöpp kis életre, és elszorul a szíved. Érzed a tehetetlenséget, hogy hogyan is tudod őt megvédeni az őrült világ betegségeitől. Hogyan tudsz neki teljes, boldog életet biztosítani? Hogyan tudod megmenteni? 

Isten ma reggel egy különleges bátorítást küld neked. Emeld fel a szemed, és láss! Bizonyos dolgoknak meg kell történniük, bármennyire is ijesztőek, de nem ez a lényeg. Az ég és a föld elmúlhat, de Isten és az Ő gondviselése örök. Megszűnhet körülötted minden. Elvehetnek tőled mindenkit, akit szerettél, tombolhat kegyetlen vihar, de Isten nem hagy magadra. Ő az egész világegyetem teremtője és fenntartója, és Ő nem mond le rólad. Nála biztonságban vagy te, és az is, akiért az életedet is odaadnád. 

Isten nemsokára igazságot szolgáltat, és elhozza szabadítását. Hát ne add fel a reményt! Várj hittel, várj bátran! Isten soha nem hibázik.