Isten gazdag ajándékai


Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.Efézusbeliekhez írt levél 3. fejezet 20-21. verse

Amikor az Istent imában megszólítjuk, akkor érdemes megfigyelnünk azt, hogy a haladás, vagy kérések vannak többségben? Ahogy hallgatom az imádságokat, és együtt lélegzem a szívemmel az imádkozóval, akkor azt kell megállapítani, hogy a kérés mindig valahogy több.

Az ember mindig többet és többet akar, de itt van egy ígéret arra vonatkozóan, hogy többet is fogunk kapni! Habár azt mondjuk, hogy mi nagyon jól ismerjük magunkat, és tudjuk azt is, hogy milyen szükségleteink vannak, mégis be kell azt ismernünk, hogy az Isten jobban tudja. Nehéz ezt olyankor tudomásul venni, mikor az igazán nehéz helyzetbe kerülünk. Akkor inkább kérdezősködni szeretünk (miért Uram?), vagy megmondani a megoldást.

Itt pedig úgy olvassuk, hogy aki pedig mindent megtehet. Ne higgye senki, hogy ezt most nem tapasztalatból fogom mondani, de valóban úgy van. Az Isten mindent megtehet és többet ad, mint mi azt elképzelni tudnánk. Csak sokszor azt kell tudatosítsuk magunkban, hogy az Ő elgondolása nem azonos az egyszerű emberi gondolkodással. Mert mi a bűnök között gondoljuk a jót, de Ő még csak nem is gondolt soha bűnt, vagy bűnös dolgot. Ez egy alapvető különbség közöttünk, valamint az, hogy Ő már akkor ismert Téged kedves olvasó, mielőtt az anyaméhben megalkotott Téged!

Megérteni nehéz, hogy többet ad annál, mint mi kérjünk, de legyünk nyugodtak, és legyen hitünk, hogy sokkal többet és jobbat fogunk kapni. Rebegjünk el magunkban egy halk imádságot, és miután hálát adtunk a bennünket ölelő dolgokról, kérjük Őt bátran, és engedjünk Neki, hogy többet tehessen annál, mint amit mi el tudnánk gondolni!