Egy csepp mennyország

„...titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye feddhetetlenné a szent életben a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Ámen.”
Pál első levele a thesszalonikaiaknak 3:12-13

Vizuális típusú vagyok, így mindig, ha Jézus visszajöveteléről olvasok a Bibliámban, egy sugárzó felhőt rajzolok a margóra. Sok helyen megtalálható ez a felhő, de a legsűrűbben éppen Pál a thesszalonikai gyülekezetnek írt első levelében fordul elő (a könyv 89 verséből 22 foglalkozik evvel, ami majdnem 20%). Ezek szerint miközben az apostol ezt a levelet írja, gondolatai mindig Jézus második visszajövetelén járnak. Így alighogy belekezd egy gondolatsorba, azon kapja magát, hogy megint a második advent örömhíréről ír. Ezzel találkozunk a megadott szakaszunkban is.

Beszél Pál sok mindenről – az egymás iránti szeretet gyarapodásáról, a szív megerősítéséről, feddhetetlen és szent életvitelről –, de ezek értelme csak Krisztus eljövetelében telik meg tartalommal. A keresztyén élet azért tevékeny, mert tudatában van, hogy egy cél felé halad. A bibliai hit sohsem statikus, nem valami állandó, amit ha egyszer megszereztünk, mint az érettségit, a diplománkat, vagy egy kitüntetést, akkor azt már kirakhatjuk bekeretezve a falra, és büszkén nézegethetjük a szembe levő hintaszékről. A hit mindig fejlődik, mindig változik, mindig növekszik, mindig valami fele halad. A mi hitünk célja Jézus második eljövetele. De ez a cél nem homályosítja el a hétköznapi élet apró-cseprő gondjait, vagy a súrlódássokkal terhelt emberi kapcsolatokat, sőt, még inkább érzékennyé tesz. Ha ott szeretnék lenni Isten országában miután eljött Jézus, akkor éljek úgy embertársaimmal, hogy jelenlétük ott se okozzon feszültséget bennem. Így az eljövendő mennyország tudata arra sarkal minket, hogy magunkban és magunk körül is létrehozzunk egy csepp mennyországot. Legyünk hát mi is egy csepp mennyország embertársaink számára!