Az élet diadala

"Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött!"

Pál első levele a korintusiakhoz 15:52-54

Tömeges feltámadás. Csak egyszer volt rá példa eddig a világtörténelemben. Amikor Jézus meghalt a kereszten, sírok nyíltak meg és sok elhunytnak vált láthatóvá a teste. Jézus feltámadásakor ezek a halottak feltámadtak és bementek Jeruzsálembe bizonyságot tenni a csodáról, hogy van feltámadás a halálból.

Egyedi eseteket olvasunk a feltámadásról a Bibliában. A római levél szerint (Rm 5:14) Mózes volt az első feltámadott. Illés feltámasztotta a sareptai özvegy fiát, Elizeus a súnemi asszony fiát. Az Elizeus holttestéhez hozzáérő halott is feltámadt. Jézus feltámasztotta Jairus lányát, a naini özvegy fiát és Lázárt. Péter Dorkást, Pál pedig Eutikust támasztotta fel a halálból. Nem túl sok. Még a Bibliában sem mindennapos esemény, bár van rá néhány példa.

A bűn történetének végén Isten hűséges népének a nélkülözés és a bátor tanúskodás lesz osztályrésze. De a legsötétebb óra után jön a szabadulás. Jézus kiszabadítja népét, akik nem hajolnak meg a hamisítványok előtt, hanem csak Istennek engedelmeskednek. Jézus jön, hogy megalapítsa országát és a szomorúság ideje örökre véget érjen.

Az ihletett író így ír erről az eseményről:

„A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette hívja elő Isten Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára tekintve kiáltja: "Ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel!". A halottak az egész földön meghallják ezt a hangot, és akik hallják - minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és népből mérhetetlen sokan  életre kelnek. A halál tömlöcéből lépnek elő, hervadhatatlan dicsőségben. Lépésük zajától zeng a föld. A bűn eltorzította Isten képmását, és majdnem kitörölte az emberből. De Krisztus eljött, hogy visszaadja azt, ami elveszett. Ő át fogja változtatni a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az Ő dicsőséges testéhez. A halandó romlandó test, amelyet eltorzított és beszennyezett a bűn, tökéletes, szép és halhatatlan lesz. Minden fogyatékosság és rútság a sírban marad. A rég elvesztett Édenbe - az élet fájához - visszavitt üdvözültekről a bűn átkának utolsó maradványa is eltűnik, és Krisztus hű gyermekei "az Úrnak, a mi Istenünknek" szépségét fogják viselni, és testben, lélekben, értelemben Uruk tökéletes hasonmását fogják tükrözni. Az élő igazak "nagy hirtelen, egy szempillantásban" elváltoznak. Isten szava nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket, és a feltámadt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe. Az angyalok "egybegyűjtik az Ő választottait a négy szelek felől, a föld egyik végétől a másik végéig". A kicsi gyermekeket szent angyalok helyezik anyjuk karjába. Barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál, újra találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. Most boldogan énekelve együtt emelkednek fel Isten városába.” (Ellen Gould White: A nagy küzdelem)

A szabadulás híre egy kis felhő lesz, amelyen Jézus megjelenik, hogy örökre átvegye az uralmat a Föld nevű bolygón is. A szabadulás végleges és tökéletes, minden kétkedést kizáró lesz, amit az igazak feltámadása fog felismerhetővé tenni. Készülj rá Te is, mert valóságos lesz!