Nem tévedés


Édesapám egy igazán áldott jó ember volt. Egy alkalommal férjem kereste őt a faluban, s megkérdezte az akkori TSZ elnököt: „Nem láttad valahol az apósomat?” Az elnök azt válaszolta: „Indulj el abba az irányba, és ahol énekszót vagy fütyörészést hallasz, ott van az apósod” Hiteles keresztény volt. Nemcsak mondta, hanem tette is. Tényleg mindenki szerette. Sokszor vonult el a nagy diófa alá a Bibliával és kedvenc könyveivel és olvasott. No meg írt. Kiírt idézeteket különböző könyvekből, amit aztán aranyalmaként ezüst tálcán felkínált, akiknek épp akkor, épp arra volt szüksége. 66 évesen halt meg. Szinte az egész falu ott volt a temetésén. Miért ilyen fiatalon? Miért éppen ő, aki annyira jó volt? Olyan sok embernek tett bizonyságot! Annyi embernek segített önzetlenül! Ez volt a temetési prédikáció alapigéje:


„Az igaz elvész, és senki sem veszi ezt szívére, elvétetnek a kegyesek, és senki sem gondol bele, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Békességre jut, az ágyában nyugszik, aki egyenes úton jár.”
Ézsaiás 57:1-2.

Isten NEM téved! Ő tudja, miért, kit, mikor és hogyan szólít el. Lehet, hogy az idén te is elveszítettél valakit. Fáj a szíved, és ott vannak benned a megválaszolatlan miértek. Itt a földön nincs rá válasz, de hamarosan te is megkapod – velem együtt az igazi választ. Jézus kézen fog, és levetíti szemed előtt, ha akkor az - nem úgy történt volna, ahogy Ő elrendezte, mennyivel rosszabb, kegyetlenebb, reménytelenebb lett volna. És akkor Te hálás szívvel a szemébe nézel, és csak annyit fogsz mondani: Igen Uram! Én is ezt a megoldást választottam volna, ha előre láttam volna, amit Te láttál, köszönöm Uram!
Ne csüggedj! Emeld fel szemedet! Ő nem tévedett! És reménységet is tud adni! Bízz Benne!
Édesapám kedvenc énekét szeretném megosztani veled:
Itt e földön nagyon sok a szenvedés
Bűn uralja az ember lelkét, szívét
Ha ezt látom, nagyon-nagyon fáj nekem
Felkiáltok, jöjj el Jézus Mesterem
Van országom, ahol nincs már nyomor
Hol a béke, szeretet, üdv honol
Boldog szép és örök az élet ott
Kit megváltott Jézus, az élhet ott