Az Isten Báránya


„Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg!”
(Ézsaiás könyve 53. fejezet 7. vers)

Reggelente futás közben gyakran találkozom Hajmáskér határában legelő birkanyájjal. Sőt már annyira megszokott látvány vagyunk egymásnak, hogy a pásztorral szinte egyszerre intünk és köszönünk egymásnak.

Bizony olyan megindító látvány, mikor a felkelő nap megcsillan a nyájon. Csak épp akkor soha nincs nálam telefon, hogy lefényképezze.

Néhány hete pedig egy különös élményben részesítettek. A műút egyik feléről a másikra keltek át. De nem akárhogy. A pásztor ment elől, mögötte a nyáj. Ahogy odaért az úthoz, felemelte a botját, kurjantott egyet és ekkor csoda történt, mert a birkák olyan egy vonalban álltak meg, mintha egy láthatatlan kötelet húztak volna ki előttük. Egyikük sem tette az aszfaltra kis patáját. Majd a pásztor körülnézett füttyentett a fekete pulinak, meglóbálta a botot a levegőben a nyáj pedig átrohant a túloldalra, ő pedig követte őket.

Bizony, megfordult a fejemben megállok és odamegyek megkérdezni, mi a titka. Mert az én „bárányaim” nem ilyen szófogadóak. Azt hiszem, különórát kéne vennem vezetésből, no meg a bárányok természetéből.

Ezáltal talán jobban megérteném a mennyei Jó Pásztort, aki Isten Bárányává lett, egy a nyájból, egy közülünk. Vezér báránnyá lett, hogy mi, a többiek kövessük Őt, hogy felvegyük az Ő jellemét, az ő lelkiségét.

Tudom, ez ma nem trendi. Birkalelkűség, nyájszellem, alázatosság? Mind negatív tartalommal rendelkező kifejezések. Igen, van valaki, aki megpróbálja elhitetni, hogy Jézus nem az alázatosság és a szeretet Istene.

A Jelenések könyvében, János hűen ábrázolja, mily sokan bedőlnek az ellenségnek. Akik Jézus megjelenésekor ezt mondják majd a szikláknak: „rejtsetek el minket… a Bárány haragjától” (Jel.6:16)

Sok minden eszünkbe juthat egy bárányról, de a harag a legkevésbé. Sok mindent elmondhatunk Isten Bárányáról, de egész biztos a harag, a gyűlölet nem az Ő tulajdonsága. A haragvó Isten képe nem bibliai, hanem Sátáni és emberi hamisítvány.

Isten Báránya; Jézus úgy szeretett, hogy halálig való engedelmességével, tulajdon életét nem sajnálva váltott meg minket a bűn zsoldjától.

Határozd el! Ma én is, Ő hozzá hasonlóan ilyen alázatos és szeld bárány szeretnék lenni, hogy ott magasztalhassam majd egykor az üdvözültek seregében:

„Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.” (Jel.5:12)