Különleges ígéret


„Mondom pedig néktek, hogy: Mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind ama napig, amikor újan iszom azt veletek az én Atyámnak országában.”
Máté 26,29

Érdekes kijelentés, de sok szép ígéretet és kijelentést ismerünk Urunktól, lényegesebbnek tűnőt, mint ezt. Miért fontos nekem, amit Jézus mondott? Miért fontos az, hogy nem fog inni addig a szőlő levéből, amíg együtt nem leszünk? Hiszen sokkal többről is lemondott, mint egy pohár édes nedű, többek között még az életéről is.
Először is a helyzet miatt. Jézus utolsó éjjele volt ez az alkalom a kereszthalála előtt. Az egész vacsora ünnepélyes és különleges volt. Minden szó fontos, amit egy halálba készülő ember mond a szeretteinek, mert a legfontosabbat akarja a szívükre helyezni.
Másodszor az ígéret miatt. Ezt az ígéretet nem akárki tette, hanem az a Jézus, aki minden szavát betartotta eddig. Ez pedig nem akármi manapság, amikor az adott szó vajmi keveset ér.
Végül meg kell értenünk az ígéret lényegét. Jézus mindig különleges viszonyban volt a borral. A Szentírás feljegyzi, hogy sokan – alaptalanul – sok bort ivó embernek tartották. Első csodáját Kánában is a borral művelte, amikor mindenki megelégedésére a legfinomabb nedűvé változtatta a vizet. Annyira jól esett a násznagynak, hogy elmondta azt a mondatot, ami segít nekünk megérteni Jézus ígéretét: „A legjobbat a végére tartogattad”. Jézus számára a szőlő leve a legjobbat jelképezi, amit adhat nekünk. A pohár tartalma szimbolizálja az Ő kiontott vérét, ami megment bennünket a megérdemelt haláltól. Megváltásunk jelképe, örök életünk záloga. Ez az, amit nekünk adott, ez a legjobb, ami történhet velünk! Ennek ízét nem akarja érezni, míg velünk együtt nem élvezheti, amíg mi is megértjük, megtapasztaljuk végre a beteljesedés örömét.