Az üdvösség feltétele

"Kivezette őket, és ezt kérdezte: 
- Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?
Ők pedig így válaszoltak: 
- Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!”

Apostolok cselekedetei 16:30-31

Elképzelhetetlen, hogy annak, hogy örök életünk legyen minden nyomástól és fájdalomtól mentesen, örökké tartó boldogságban és megelégedettségben, egyetlen feltétele legyen: a hit. Pedig így igaz. Bár ez a hit olyan, amire azután az egész élet ráépül. 

Noé nem akart óceánjáró hajóban élni egy évig, de tudta, hogy nincs más út a megmenekülésre. Tudta, hogy csupán azzal, hogy azt emlegetjük, hogy eddig még sohasem történt ilyen, nem háríthatjuk el a veszélyt, hanem jobb elfogadni Isten jövendölését, úgysem lesz másként.

Ábrahám hitt: a technikai fejlettséget és kényelmet feláldozta az ismeretlenért, ami valójában sohasem lett az övé, de hitben elindult, hogy az örökéletben az övé és a leszármazottaié lehessen örökre és elidegeníthetetlenül.

Izsák nem állt ellent, amikor az apja elmondta neki, hogy aznap nincs áldozati bárány, hanem ő maga fog elégni az oltáron.

Jákób hetvenedmagával átköltözött az éhség miatt egy olyan országba, ahol ők barompásztorként tisztátalannak számítottak és egyistenhívőként is kilógtak a sorból, ráadásul tudta, hogy nyomorgatni fogják őket sok-sok évtizeden át ott, mégis követte a kijelölt utat.

Isten hit nélkül nem tud velünk mit kezdeni, mert az erőszaknak bizonyulna és Ő sohasem alkalmaz erőszakot. A hit az az eszköz, amin keresztül Isten nekünk adhatja mindazt a jót, amit nekünk szánt, de nem adhatja kényszerből, csak ha mi magunk is beleegyezünk.

Minden hitből származik már ezen a Földön és az eljövendőben is. Adj, Urunk hitet nekünk, mert szükségünk van rá!