Az igyekezet fontossága

 „És ki az, aki bántalmaz titeket, ha a jóra igyekeztek? De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok; fenyegetésüktől ne ijedjetek meg, ne nyugtalankodjatok. Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet. De szelídséggel, félelemmel és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amiben rágalmaznak titeket, szégyenüljenek meg azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás magatartásotokat.
Péter 1. levele 3:13-16

Az Ellenség mindig köztünk jár. Keresi az alkalmakat, hogy elkeserítsen, elbátortalanítson és teljes csüggedésbe sodorjon. Felhasznál körülményeket, embereket, nehézségeket arra, hogy eltérítsen Krisztus követésétől. Hibákat keres és talál életünkben, és ha nincs is amibe belekössön, talán úgy járunk, mint Dániel, akit semmivel sem tudtak megvádolni, csak az Istenbe vetett hitével (lásd Dániel könyve 6. fejezet).

Előkelő helyen volt Dárius király udvarában, amiért irigyei támadtak:
„Ez a Dániel pedig fölülmúlta a főkormányzókat és a kormányzókat, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király az egész birodalom élére akarta állítani őt. Akkor a főkormányzók és a kormányzók ürügyet igyekeztek találni Dániel ellen a birodalom ügyeiben, amellyel vádolhatják. De semmi okot vagy hibát nem tudtak találni, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozást vagy vétket sem lehetett találni benne. Akkor azt mondták azok a férfiak: Nem találunk semmi ürügyet Dániel ellen, hacsak Istenének törvényében nem találunk ellene valamit!” (Dániel 6:3-5)

Dániel riválisai álnok tervet szőttek ellene, és hamarosan az oroszlánok vermében találta magát – azért mert gyakorolta hitét, és a tiltás ellenére is rendszeresen imádkozott Istenéhez. Persze ez csak egy ürügy volt, hogy el tegyék láb alól, de jól mutatja a történet, hogy még a jóra való igyekezet ellenére is akadhatnak ellenségeink, lehetnek komoly kellemetlenségeink.
Jézus igazán jót akart mindenkinek, szerette, szolgálta az embereket mégis üldözték, sőt megölték ellenségei. 

A példák sorolása helyett nézz most magadba! Mit érzel, mit gondolsz, mikor félreértik, vagy ellened fordítják a jó szándékú tetteidet? Tudsz-e kedves, türelmes, és megértő lenni akkor is, amikor igazságtalanság ér, vagy hazug dolgokkal rágalmaznak?

A mai Ige segít felkészülni az ilyen kellemetlen helyzetekre, ugyanakkor útmutatást is ad, hogyan éljünk igaz keresztény életet: „Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben.”

Ha ő van a szívünk (a szándékaink, érzéseink) középpontjában nem érdekel, ki mit mond, gondol, vagy tesz velünk kapcsolatban, hanem az nyugtat meg, hogy Isten látja szívünk szándékait, és igazságosan ítél bennünket.