Tökéletességre törekedve


„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”
(Máté evangéliuma 5. fejezet 48. vers)

Kérdezed: Legyek tökéletes, mint Isten? De hogyan? Én bűnös ember vagyok és nem tudok megváltozni. Még ha minden cselekedetem, szavam, gondolatom megfelelne a Szentírás elvárásának, akkor is csak Jézus értem hozott áldozata miatt juthatnék a mennybe.

Hiszen Ő olyan világosan kijelentette: „senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam” De akkor, milyen az a tökéletesség, amire törekedni kell? És lehet valaki úgy tökéletes, hogy közben hiányosságai vannak?

A tökéletesség nem a célba érkezéssel egyenlő, hanem a célig megtett útról. Vagyis Isten nem csupán a záróvizsgát abszolválókat tekinti tökéletesnek, hanem azokat az első osztályosokat is, akik még csak most tanulnak írni, olvasni.

Így tökéletes vagy akkor is, ha Isten iskolájában még csak az A betűt, az elemi dolgokat ismered, de azt jól megtanultad és naponta gyakorlod. És tökéletlen az a teológiai professzor, aki elölről, hátulról betéve tudja a Bibliát, és alig gyakorol belőle valamit.

A bibliai tökéletesség az, ha megteszed azt, amire Istentől nyert adottságaid képessé tesznek. „És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.” (Luk.12:48)

Ezért biztat Jézus ma arra, törekedj többet megérteni szeretetéből, és amit eddig megtanultál azt gyakorold!

„Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.” (Fil.3:12)