Isten örök beszéde


„Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!”
 (Ézsaiás könyve 40. fejezet 8. vers)

Gondolkodtál már azon, milyen úton került kezedbe a Biblia eme néhány sora? Kr.e. VIII. században Ézsaiás próféta Isten ihletésére leírta, vagy leíratta egy bőrdarabra az Úr szavát, intését, bátorítását.

Sajnos, akkor ennek a felhívásnak nem volt foganatja, a hitehagyás nőtt, jött a babiloni fogság, a görögök, rómaiak, a középkori inkvizíció, de mindig volt, aki lemásolja, élete árán rejtegesse, aztán továbbadja.

Bizony Sátán célja, hogy ne halljuk, ne lássuk, ne kutassuk Teremtőnk tanácsait. És hogy mindezt milyen ravaszsággal végzi, erről ír E.G.White:

„Amikor a tévelygés egyik megjelenési formája lelepleződik, Sátán csupán más álarc alá rejti azt, és a tömegek éppoly mohón fogadják el, mint azelőtt. Amikor az emberek felismerték Róma félrevezető szándékát, és Sátán nem tudta általa rávenni őket Isten törvényének áthágására, el akarta hitetni velük, hogy minden vallás csalás, a Biblia pedig mese.” (Nagy küzdelem 255.o.)

S ha szétnézünk környezetünkben, tapasztalhatjuk elérte célját. Manapság, még magukat hívőnek nevező emberek sem olvassák, forgatják a Szentírást, mondván; attól még jó emberek vagyunk.

De; „Nem elég a jó szándék. Nem elég azt tenni, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen kell kutatnia a Szentírást.” (uo.532.o.)

Így, ha hisszük, hogy egy világméretű küzdelem részeseiként örök életünk függ attól, hogy a ’Kígyó’, vagy a ’Bárány’ hangjára hallgatunk, akkor bizony minden pillanatban, minden szavunkat, minden tettünket az Ige tanításával összhangba kéne hozni.

S ha majd eljön az idő, hogy nem olvashatjuk, nem hallgathatjuk többé Isten szavát, akkor Jézus ígérete szerint a Szentlélek fogja eszünkbe juttatni, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy még most, ma reggel megtanuljuk.

„Ahhoz, hogy a veszély idején Isten Lelke eszünkbe juttathassa Krisztus tanítását, előbb azt szívünkbe kell zárnunk.” (uo.534.o.)

Ismételgesd tehát: „Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!”
 (Ézsaiás könyve 40. fejezet 8. vers)