Meghalni a bűnnek


"Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban."
Rómabeliekhez írt levél 6:11

Pál apostol a megtért, megkeresztelkedett hívőket emlékeztetni szeretni arra, hogy mit jelent az Krisztusban való új élet. Régi és új ember, halál és feltámadás… mit jelentsenek ezek? A kérdések mögött rejlő feszültséget az adja, hogy ezen a bűnnel terhelt földön, hogyan élhetnénk Isten szerinti, tiszta életet?

A bűn komolyságát ahhoz lehetne itt hasonlítani, mint amikor valakinek olyan hatalmas adóssága halmozódott fel, hogy már nincs hová fordulnia segítségért. Semmilyen esélye sincs megszabadulni az adósságától, kivéve, ha valaki le nem rendezi helyette. Ha ez nem történik meg, akkor már csak a halál szabadíthatja meg az adósság terhétől. "Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől." (Róma 6:7)

A bűn miatt adósságunk halmozódott fel, és ezt csak meghatározott módon egyenlíthetjük ki. "A bűn zsoldja a halál". Ez alól senki sem kivétel. Istennek azonban van egy nagyszerű megoldása erre a problémára. Meghalunk, tehát kifizettük a bűn "zsoldját", de valójában mégsem halunk meg. Hogyan lehetséges ez? A keresztség által. A keresztség (bemerítés) annak a szimbóluma, hogy mi teljes mértékben azonosulunk Krisztussal, elfogadjuk őt Megváltónknak. Így Ő, mint "Meg-váltó", érvényesíti rajtunk a bűn terhétől való megváltást, tehát szabadok vagyunk, új életet kezdhetünk. 

A keresztség egyfajta szövetségkötés, melyben jelképesen Krisztussal együtt én is meghalok, eltemettetek (a hullámsírban) és feltámadok egy új életre.

Így tehát Sátán, aki be akarja hajtani rajtam az adósságot, már tehetetlen, mert joggal mondhatom, hogy én már megfizettem, mert meghaltam. Ugyanakkor fel is támadtam egy új életre... Pál arra figyelmeztet, hogy ez az állapot még nem a végső győzelem. 

Amíg ő vissza nem tér, és el nem törli végleg a bűnt és a bűnösöket, nekünk is meg van a lehetőségünk visszatérni a bűn fogságába. Ha valaki már megtapasztalta az újjászületés csodáját, éljen Istennek, ha valaki még nem tette meg ezt a lépést, ne várjon senkire és semmire – szabaduljon meg mielőbb a bűn nyomasztó terhétől!