Ha valóra válna...


Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az Írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket...
Apostolok cselekedetei 18:24-25

Mondd, barátom, kicsoda számodra az Isten Fia? Igen, az egy dolog, hogy a kultúránkhoz hozzátartozik a róla való pozitív véleménynyilvánítás, mert keresztények vagyunk és hiszünk benne. Keresztény Európában élünk, és a benne való hitben emelték azt a sok templomot, az Ő emlékére áll a kereszt az út mentén, mely előtt elhaladsz 200-zal. De kicsoda Jézus a te életedben?

Róla beszél hétről hétre a pap, lelkész, tiszteletes a szószéken, a nevét tartalmazó sóhaj hagyja el a szádat egy-egy szorult helyzetben vagy a megdöbbenés csendjében. Eredetileg az Ő születésére emlékeznek karácsonykor, halálára és feltámadására pedig húsvétkor, de mindez csak üres beszéd, ha benned nem válik valóra. 

Kérlek, ma reggel ne menj úgy tovább, mintha semmi sem történt volna; elolvasva ezt a néhány sort gondolkozz el a kérdésen! Kicsoda számodra Jézus, a Megváltó? Elhiszed-e valóban, hogy Ő Isten? Elhiszed, hogy az Ő keresztje számodra élet és reménység a mindennapok gondjaiban? Elhiszed, hogy kapcsolatban lehetsz vele a 21. századi nagyváros zajos forgatagában is? Ma légy őszinte magadhoz, és engedd neki, hogy valós Isten legyen a te életedben, és így tudj róla beszélni másoknak!