Érted?


"Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: "Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen." Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni,  visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát.  Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: "Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz." Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: "Érted is, amit olvasol?" Erre az így válaszolt: "Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?" És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé."
Apostolok cselekedetei 8:26-31

Bámulatos ebben a történetben (is) a Szentlélek időzítése, szervezése. Pont a megfelelő időben és helyen találkozik két ember, akik hamarosan nemcsak közös témát találnak, hanem hittestvérekké is válnak. Csodálatos az is, hogy egy ilyen előkelő, befolyásos vezető egy ószövetségi tekercset olvas, és válaszokat keres nyitott szívvel.

A történet nagyszerűen ér véget, hiszen az igemagyarázat után a kincstárnok azonnal megkeresztelkedik, amint vízhez értek. (Érdemes majd végig elolvasni a történetet.)

Mindebben az a szép, hogy ezek a csodák ma is megismétlődnek. Az Úr úgy rendezi a dolgokat, hogy valaki elkezdi "éhezni, és szomjazni" az igazságot. A megelégedést a Bibliában keresi és megtalálja. Nem ért azonban mindent. Az Úr küld valakit, aki eszköze lehet a megértésben, aki "megmagyarázza" a lelki dolgok értelmét. Küld egy ember, egy könyvet, egy linket, vagy egy jó gondolatot…, és valami elindul. Az eddig homályos, érthetetlen dolgokra fény derül. A nyitott szívű ember pedig elkezd változni. Gondolkodásában, majd viselkedésében. Más lesz az értékrendje, más lesz a látása, a szavai, a jövőképe. "Megtér."

Ez a Szentlélek munkája, aki embereket is felhasznált, hogy másokat elérjen, megmentsen.

Te "érted is, amit olvasol? Olvasol egyáltalán? Vannak kérdéseid? Mersz kérdezni? Nyitott a szíved a válaszra? Kész a lábad, hogy mozduljon? Ha még nem történt meg, mi gátol, hogy megkeresztelkedj?