Menj Jézushoz - Ő ma is keres

"És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.
Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született!"   Zsolt. 87,5-6


Sokszor úgy értünk meg egy igét, ha más bibliai helyekkel is összehasonlítjuk.
Ki Sion, akihez itt szól az Úr?
 Ha tovább lapozzuk a Bibliánkat Ézsaiás könyvéhez és ott az 51 fejezet hatodik versének a végét elolvassuk ezt találjuk:

„….és ezt mondjam Sionnak: Én népem vagy te! ”

Egyből érthetőbb lesz a ma reggeli igénk is. „Ezt mondja az Úr az Ő népének…!

Isten figyeli az Ő népét, gondot visel rá, nem hagyja soha magára. Vele volt a pusztai vándorlás alatt, megmutatkozott a jelenléte az égő csipkebokorban, a tűz és füstoszlopban ami vezette Isten népét éjjel és nappal. Ő velük volt akkor is amikor bementek az ígéret földjére Jerikó elfoglalásánál, de még az Ai városnál történt vereségnél is.
Jóban rosszban ő az Ő népével volt!
Velük volt a babiloniai fogságban, de akkor is amikor a bálványokhoz fordultak, és ők elfeledkeztek az igaz Istenről.

Különösképpen velük volt Isten akkor, amikor Fiát elküldte erre a földre, de a népe nem fogadta Őt be. Isten akkor sem vetette el a gyermekeit, hanem az olajfa gyökeréből új ágakat sarjasztott és elindult a kereszténység története. 

Istennek a történelem folyamán mindig volt egy népe.  A kereszténység történetét, ha figyeljük, észrevehetjük az isteni vezetést, és mindig nagyobb és nagyobb világosságra vezetett el bennünket.
Eljövetele előtt ismét elhív egy népet, akiknek azt a feladatot adja, hogy felkészítsék a világot az Ő eljövetelére.

Jézus nemsokára visszajön, készen vagy rá! Ahogyan ő az Ő népével volt az elmúlt hatezer évben ugyanúgy ma is Veled van.  Ő ma reggel is figyel, és vigyáz rád.  Ha elfogadod Őt Atyádnak, ő Fiává, gyermekévé fogad.  
Ne szalaszd el ezt a mai napot, hogy jobban megismerhesd Őt. Keresd vele a kapcsolatot. 
Kérd őt, hogy  mutassa ma is az utat, és vezessen olyan helyekre, adjon olyan lehetőségeket, ahol jobban megismerheted Őt!