Mint a Sion hegye


"Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll."
Zsoltárok könyve 125:1

Hogyan lehetne Istenbe vetett bizalmunkat egy hegyhez hasonlítani? Hogyan is állhatna meg egy hegy örökre, mikor a Biblia szerint Isten mielőtt mindent újjáteremt, tűz által elpusztul minden?

A Bibliában nagyon sokszor olvashatunk Sion hegyéről, és bár sok más híres hegy is szerepel a történetekben, Sion hegye mindig is a legszentebb, legfontosabb hely volt az izraeliták számára. Dávid király óta ez a hely volt a nép lelki-szellemi központja. Miután elfoglalta, Sion várát, ide hozatta a Frigyládát, ill. ide helyezte királyságának központját, és később a fia, Salamon itt építette meg a jeruzsálemi templomot. A templom azon a helyen épült fel, ahol Ábrahám kész volt feláldozni fiát, Izsákot, így a helynek még nagyobb a jelentősége.

Meg kell említenem még Jézus szolgálatát, hiszen Zakariás próféta szerint itt jeleneik meg a Messiás, a Szabadító: "Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Íme, jön neked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén" (Zakariás 9:9).

A Jelenések könyve szerint Sion hegyén fog megállni Krisztus a győztes seregével, sőt az új Jeruzsálem is ide fog alászállni.

Miért is fontos mindez? Isten kiválasztott egy átlagos népet, egy átlagos hegyet, hogy megmutassa rajta dicsőségét. Bármi is történt és történik ezen a helyen, az Úr véghezviszi tervét. Számomra az egyik legszebb bibliai jelenet a Jelenések könyvében (21:1-4) így olvasható:

"És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."

Ha az Úrban bízunk, erre számíthatunk. Ekkor lesz Jeruzsálem igazán a BÉKE városa. Az Úrban bízni, igazán hosszú távú befektetés!