Ő az én Apukám!  „Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; Hanem azzal dicsekedjék, a ki dicsekedik, hogy értelmes  és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, a ki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.” Jer. 9,23-24

Kérdezz meg egy gyereket, az apukájára mutatva, hogy ki ott az a bácsi?
Mit fog válaszolni?

„Ő az aki gondot visel rólam, aki megveszi a ruháimat, enni-inni ad nekem, átölel ha valami fáj, megvigasztal, helyes irányba terel, ajándékokkal halmoz el és mindent megtesz, hogy mosolyogni lásson” – Ezt fogja mondani?

Nem!

Egyszerűen azt mondja, hogy ő az Apukám…
Nekem ezt jelenti ismerni Istent – Ő az Apukám!

És neked kicsoda Isten?
Gondolkozz el ezen egy pár percet, és valakinek dicsekedjél el vele a mai nap. 

Megjegyzések