Jézus bölcs tanítása

„És a mint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, a kik őt hallák, elálmélkodának vala, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, a mi néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa?”
(Márk evangéliuma 6. fejezet 2. vers)


Ez a vers a Biblia legtragikusabb szakaszai közé tartozik, mint maga az egész evangélium, mely ugyan jó hírt jelent, de paradox módon épp ez a jó hír nem kell az embernek, s mi ez, ha nem tragikum?

Ma mikor könyvek ezrei szólnak az eredményes missziós módszerekről, biztos utat keresve az ember szívéhez, ennek a szakasznak olvastán felmerül bennem a kérdés; létezik 100%-os missziós módszer, tanítás?

Úgy vélem Jézus Galileában mindent megtett azokért, akiket tanított. Személyesen ismerte az embereket, bement házaikba, meggyógyította őket, csodákat tett, nyilvános ’evangélizációt’ tartott a zsinagógában.

Nemcsak szavait hallhatták, látták az életét is, melyben semmi ballépés, semmi bűn, de még csak rossz szándék sem volt. S mi volt az eredmény?

Csodálkoztak, hogy kitől tudja ezeket. Hisz, ismerik gyerekkora óta, aranyos kisfiúként ott játszott az ő gyermekeikkel, velük; ő készítette a széküket, az asztalukat. Most pedig megtérésre hívja őket?

Tragédia: „És megbotránkoznak vala ő benne.” (3.vers)

S aztán a leírás úgy folytatódik; „Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén.” (5-6.vers)

De vajon ma jobb a helyzet? Ha Jézus itt prédikálna a mi városunkban, majd házról házra járva tanítana, gyógyítana, rávilágítana életünk visszásságaira, valószínű mi is ugyanolyan keményszívűek lennénk.

Ez az ember tragédiája.

De miben is áll Jézus tanítása?

Bizony, ez nem egy dogma, amit be kell magolni. Nem akkor éri el célját, ha szép idézetként elküldözgetjük barátainknak, ismerőseinknek.

„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát.” (Máté 7:24)

Így, ha valóban meg szeretnéd ismerni; ne csak tudd; TEDD!