Meghallgatja-e Isten kéréseinket?„És Jábes az Izráel Istenét hívá segítségül, mondván: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadá Isten néki, a mit kért vala.” 1 Krón. 4,10
Ki szeretné megnyerni ezen a héten a lottó főnyereményét?
Tudom azt, hogy mi nem Fortuna istenasszonyban bízunk, de néha eljátszadozunk a gondolattal, „milyen jó lenne, ha …. !”
Valaki önök közül mondhatná, hogy építene egy nagy templomot.
Nagyon szép terv! A tized az Úré! Bizonyára sokan azt is odaadnák Neki.

Ha elég erősen hinnénk benne, és kérnénk az Urat, vajon kihúznák az én számaimat? Ha hiszek Benne bármit kérek megadja a kéréseimet?
Jézus azt tanította, hogy:
„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.”
Mt. 7,7-8.

Isten nem egy soha ki nem fogyó bankautomata. Nem úgy működik, hogy odamegyek a kártyámmal bepötyögöm a PIN kódot (imádkozom) és Ő kiadja a pénzt. Nem én irányítom Istent kéréseimmel, hanem Ő szeretne vezetni engem. Ő tudja mi a jó nekem és azt megadja, ha kérem.

Az előbbi Ige úgy folytatódik, hogy:
„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!” Mt 7,11

Isten csak jókat ad nekünk – nem ami szerintünk jó - magunknak - hanem szerinte jó nekünk.
Jakab apostol azt írja:
„Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.” Jak. 4,3

Egy keresztény író a következőket mondta: „Az általunk kigondolt tervek gyakran kudarcba fulladnak, hogy így Isten számunkra tartogatott terve teljes sikert érhessen el.”
Isten hatalmas gazdagsággal rendelkezik, minden az övé ebben a világegyetemben. Ő szerető, jóságos Isten, bármit megad amit kérünk Tőle és ami a javunkat szolgálja.

Arra tanít bennünket, hogy: "Keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek" Máté 6,33

Nemcsak Salamonnak nekünk is mondja el az Úr :
"A bölcsességet és a tudományt megadtam néked, sőt gazdagságot, kincset és tisztességet is" 2Krónika 1,12 Ámen

Megjegyzések