Bátran kérhetünk Istentől

"Amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban."
János evangéliuma 14:13

Bármit kérni... Ez az igazán nekünk való ígéret! Sok pénzt, sok szép házat, egészséget, makulátlan szépséget. Viszont Jézus azt mondta, hogy az Ő nevében kérjünk. Vajon merünk-e Jézus nevében sok házat kérni, Aki Maga egy olyan világban élt, ahol a rókáknak barlangja, az égi madaraknak fészke van, de Neki nem volt hova a fejét lehajtani? Vajon merünk szépséget kérni Annak a Jézusnak a nevében, Aki olyan külsővel bírt, amiről már a prófécia is azt mondta, hogy nem volt ábrázata kívánatos? Merünk egészséget kérni, Annak a Jézusnak a nevében, Aki Maga hordozta a mi betegségeinket és fájdalmainkat?

Elég nehéz emberi értelemmel olyant találni, ami a mi szívünk vágya, és nyugodtan kérhetjük Jézus nevében. Miért? Mert Jézus minden kor emberének nyomorúságait végigélte. Tudja, mit jelent hontalannak, kitaszítottnak, megvetettnek, gyűlöltnek, baráti árulás áldozatának lenni. Jézus tudja, mit jelent barátot, apát halál miatt elveszíteni, szenvedni a gonoszságtól, és a kérlelhetetlenségtől, haláltusát vívni, megbénítottnak lenni, meghalni. Nincs olyan emberi érzés, amit Jézus ne élt volna végig, hogy olyan Főpap lehessen, Aki tudja, hogy kikért jár közben Istennél.

A mi igazi vágyunk, ha mélyen a szívünkbe nézünk, nem ház és nem autó, mert ezeket a koporsón kívül kell hagynunk. A mi igazi szükségünk az, hogy bocsánatot nyerjünk a bűneinkre, amit Jézus a keresztre vitt, hogy nekünk ne a szégyenkezés legyen az osztályrészünk, ha szembenézünk Istennel. A mi igazi szükségletünk az, hogy békességünk legyen Istennel, Aki úgy adja meg az Ő ajándékait a mi kérésünkre, hogy mindig az Atya legyen dicsőítve a Fiúban. Isten úgy ad ajándékot, hogy az Övé legyen a dicsőség, de azzal együtt minket is végtelenül meggazdagít.