Isten az imádkozóhoz küldi szolgáját

„Az Úr pedig így szólt hozzá: „Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek: mert íme, imádkozik”

(Apostolok Cselekedetei 9:11)

Két ember különös találkozása ez. Mindkettőt Isten vezeti, Ő szólítja meg őket. Úgy írja le Lukács az eseményeket, mintha egy film forgatókönyvét olvasnánk. Párhuzamosan folynak az események. Hol az egyik, hol a másik szereplőt látjuk, és egyszer csak találkoznak, sorsuk összefonódik.

Érdekes lesz a mennyben így visszatekinteni, hogy Isten hogy vezetett indított embereket, hogy elmenjen a másikhoz. Hogyan készítette elő a szíveket, egy-egy döntő találkozásra.

A Dániel könyvére újra és újra rácsodálkozom, mert világosan látható benne Isten előre látása, tervszerű munkája. Mindent előre kijelent és azután annak megfelelően cselekszik. Ha eljön az ideje, hatalmak birodalmak váltják egymást; ha valakinek lejár a türelmi idő, Isten eltávolítja helyéből. Minden hajszálpontosan úgy történik, ahogyan Isten jóval korábban elmondta.

Pál és Ananiás találkozása is bizonyos szempontból történelmet formáló. Isten előre elmondja látomásban, hogy kinek, mit mikor kell tennie. Ettől valószerűtlenebb helyzetet Ananiás nem is képzelhetett volna el. Hogy az az ember, aki hírhedt buzgalommal üldözi a keresztényeket, most imádkozik, rajta keresztül meggyógyul, és megtelik Szentlélekkel, majd megkeresztelkedik.

Pál számára is érdekes lehet a helyzet, mert a nagyhatású találkozás után Jézus egy számára ismeretlen embert küld, hogy előbbre vigye megtérési tapasztalatát.
Valójában két imádkozó ember találkozik. Ananiás, Jézus tanítványaként biztosan imádkozott. Meghallotta az Úr hangját, és bár voltak erős fenntartásai, de engedelmeskedett. Az üldözések miatt valószínűleg ő is könyörgött Isten oltalmáért, szabadításáért, de biztosan nem így képzelte a dolgot.

Saul is épp imádkozik, és Isten neki mutat valamit a közeli jövőből. A Biblia nem írja, de valószínűleg komoly lelki küzdelemnek és megtérésnek az imája volt ez. Isten válaszol imájára és elküldi szolgáját, akin keresztül előbb testi gyógyulást, majd lelki megerősítést nyer.

Az ima hatása lett volna ez a találkozás? Nem hinném. Ők nem pontosan ezért imádkoztak. Eszükben sem járhatott, hogy mi fog velük történni. Keresték viszont Istent, és Isten is megkereste őket, éppen egymás által.

Lehet, hogy ma te is lehetsz egy Ananiáshoz hasonló tanítvány, akit Isten odaküld valakihez. Menj, még ha vannak is félelmeid, fenntartásaid. Az is lehet, hogy ma valaki belép az életedbe és Isten eszköze lesz lelki életed megújításában. Vedd készséggel Istentől ezt is, mert az imádkozó emberekkel bármi megtörténhet.