Agrippa és Pál beszélgetése


„Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz: Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztyénné legyek! Pál pedig így válaszolt: Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nemcsak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül.” (Apostolok Cselekedetei 26:27-29)

Pál szónoklata, - melyben feltárta Agrippa király előtt megtérésének történetét, olyan hatással volt a zsidó származású királyra, hogy majdnem követte Pált a megtérés útján. Az apostol világosan érvelt a zsidók által jól ismert iratokból (Tóra, Próféták, Írások) és bemutatta a hallgatói számára, hogy zsidó rabbi lévén hogyan győződött meg Jézus a Krisztus Istenségéről, valamint arról, hogy Ő Messiás, egyszóval, hogyan lett kereszténnyé. Pál szavai szinte ellenállhatatlan késztetést ébresztettek Agrippában, akinek a gondolataiban minden bizonnyal összeállt a kép az ószövetségi írások összefüggéseinek megértése által, és nagyon közel került ahhoz, hogy ő is – Pálhoz hasonlóan – elfogadja Jézust Messiásnak és kereszténnyé legyen.

Isten igéjének az a természete, hogy jobb megértésre vezessen Isten megismerésével kapcsolatban. A jobb megértés, az újabb információk és felismerések, valamint Isten szeretetének és kegyelmének megtapasztalása pedig döntés elé állítanak bennünket. Ha meggyőződtünk az Ige helyességéről és igazáról, szükségszerűen valamilyen döntésnek kell megszületnie bennünk: vagy az elfogadás és engedelmesség döntésének, vagy pedig az elutasításénak. Agrippa király előtt is ott volt a lehetőség, hogy meghozza a megfelelő döntést és csatlakozzon Krisztus követőihez, de nem tette meg.

Isten igéje olvasásának és hallgatásának, - ugyanígy a prédikációkénak is, az a célja, hogy hitet ébresszen, valamint meggyőzze a hallgatókat Isten szeretetéről és Jézus Krisztus messiási voltáról, majd pedig Jézus követésére és szeretetből való engedelmességre szólítson fel. Döntés minden alkalommal születik, ha Isten igéje hallatszik. A kérdés csupán ez: ma, amikor hallod, olvasod Isten igéjét, milyen döntést hozol meg a szívedben? Hagyod, hogy a Szentlélek megragadja a szívedet és igent mondasz Jézusnak, vagy megkeményíted a szívedet? Isten igéje így szól ma mindannyiunknak: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” (Zsidók 4:7). Hozz jó döntést, és legyen áldott napod!