Kérj! Keress! Zörgess!


Kérj! Keress! Zörgess!
Nem más ez, mint az ima fokozása. Találkozol valakivel. Elkéred a címét. Már van némi kapcsolatod vele, de ez még nem az igazi. Aztán megnézed a térképet, megkeresed az utcát és a házat. Elindultál. Ez igen! Ez már valami! Ez a keresés. Aztán odaérsz, és kezdesz zörgetni, kopogni az ajtón.
Ezt mondta Jézus a Hegyi beszédben. Ő, aki nem tudott egyetlen napot sem elképzelni az Atyjával való beszélgetés nélkül:
„Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek.” 
Máté 7:7
Álljon itt néhány idézet az imádság szerepéről, fontosságáról.
„A reggeli imádság és a Biblia tanulmányozása kinyitja Isten kegyelmének és áldásának kincsestárát. Az esti imádság bezár minket az Ő biztonságot adó védelmébe.” Vern McLellan
„Az együtt imádkozó család együtt is marad.”
„Az a család, ahol együtt étkeznek, és beszélgetnek egymással, kiegyensúlyozott gyermekeket nevel.”
„Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat, mindazt, ami nyom és kínoz Isten elé! Terheiteket sohasem találja nehezeknek, soha ki nem fáraszthatjátok Őt. Ő, aki hajatok szálát is számon tartja, nem közömbös gyermekei szükségletei iránt. "Igen irgalmas az Úr és könyörületes" (Jak 5:11). Nyomorunk és jajkiáltásunk szívéig hat. Vigyétek őhozzá mindazt, ami szíveteket nyomja. Semmi sem oly nehéz, hogy ne bírná el, mert hisz Ő tart fenn világokat, kormányozza a világmindenség ügyeit… Élettapasztalataink egyetlen fejezete sem oly homályos, hogy el ne olvashatná; nem lehet olyan nehéz helyzetünk, hogy meg ne oldhatná. Legkisebb tanítványát sem érheti kár, nem kínozhatja gond szívünket, nem érhet öröm, és őszinte ima nem hagyhatja el ajkunkat, amely iránt ne viseltetne közvetlen érdeklődéssel. "Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket" (Zsolt 147:3). Isten és minden egyes lélek között oly gyengéd és bensőséges a viszony, mintha kívüle más lélek nem volna, akiért szeretett Fiának életét áldozta.” (Jézushoz vezető út)
Az ima a hívő számára a lélek lélegzetvétele. Ez a titka a lelki erőnek.
Az ima táplálja a lélek életét.
A hittel mondott ima olyan fegyver, amely által az ellenség minden támadását sikeresen visszaverhetjük.
Egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban ima nélkül. (E.G.White)
Tehát: Kérj! Keress! Zörgess! És megkapod. Lehet, nem úgy, ahogy Te gondolod, de minden bizonnyal a legjobbat, a legtöbbet és a legértékesebbet!