Az igaz útja


„A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjaira vigyáz. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.”

Példabeszédek könyve 16:17-18Vannak előre látható dolgok. A tettek és következményeik láncolata törvényszerűségek szerint követik egymást. Mégis sokszor úgy élünk, mint ha ránk nem vonatkoznának ezek a szabályok. Miért van az, hogy egyesek állandóan bajba kerülnek, úgymond rossz társaságba keverednek, míg mások csak elvétve tapasztalnak hasonlót?Az életünk menetébe nekünk is van beleszólásunk. Az, hogy kivel találkozunk, hová megyünk, milyen tevékenységekkel töltjük időnket – a mi döntésünkön múlik. A büszke, gőgös ember úgy gondolja, hogy ő akkor is meg tud állni a bajban, ha maga sétál bele. A túlzott magabiztosság elveszi a veszélyérzetet, és ilyenkor szinte biztos a bukás.Még a bibliai Dávid király is, aki megtérése után Isten szíve szerinti férfi volt, beleesett a nagyravágyás csapdájába. Isten megáldotta őt, de ez kevés volt neki. Azzal a céllal, hogy hódításait az idegen népekre kiterjessze, Dávid elhatározta, hogy megnöveli hadserege katonáinak létszámát, mégpedig úgy, hogy katonai szolgálat teljesítését követeli meg mindazoktól, akik elérték a megfelelő életkort. Ennek a tervnek a végrehajtása érdekében népszámlálást kellett tartani. A büszkeség és a becsvágy volt az, ami a királyt erre indította. Az ország lakosságának megszámlálása mutatta meg, milyen gyenge volt a királyság Dávid trónra lépésekor és milyen erős és nagy lett jóléte az ő uralkodása alatt. Ez persze igyekezett még tovább növelni a király és a nép már túlságosan is nagy önbizalmát.” (Ellen G. White, Pátriárkák és próféták 476.)Istennek nagyon nem tetszett, a dolog, olyannyira, hogy hetvenezer férfi életébe került Dávidnak és népének ez a büszkesége.


Talán túl keménynek tűnik Isten reakciója. De nem a büszkeség és nagyravágyás okozta a legfőbb angyal bukását (Lásd Ésaiás 14:12-14)? Az igaz ember vigyáz az útjaira. Elkerüli azokat a csapdákat, melyek biztosan a vesztét okozzák.