Kit vezet az Isten?"Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai."

Róma 8,14

A kereső ember számára talán ez ma a legfontosabb kérdés, hisz sokan kisajátítják maguknak ezt a privilégiumot.
- Engem vezet - mondja a legalista -, mert mindig mindent úgy csinálok, ahogy a Biblia mondja, még akkor is, ha vért kell izzadnom.
- Engem vezet, mert bármit tehetek, még rosszat is, mert Ő mindig megbocsát - mondja valaki és olcsóvá teszi a kegyelmet.
- Engem vezet, mert mindig megsúgja nekem, mikor mit tegyek - mondja valaki és lelép a járdáról egy autó elé.
- Engem vezet - mondja egy csodatevő -, mert tudok gyógyítani minden betegséget - majd bemegy a patikába egy marék recepttel, egy szatyornyi gyógyszerért magának.
- Engem vezet - mondja súgva bizalmasan valaki -, mert minden titkos tant ismerek, még azokat is, amik nincsenek benne a Szentírásban. Sőt, ismerem a Biblia minden kódját, csak nem tudom, mihez kezdjek vele - néz tanácstalanul, zavarodott szemekkel.
- Engem vezet, mert tudom, hogy semmi más nem számít, csak a szeretet - mosolyog rám bizalmaskodva, majd folytatja: - Én szerettem mindhárom volt feleségemet és az összes szeretőmet.

Így folytathatnánk tovább elég soká, de mit tegyünk, ha valós választ szeretnénk? Kik az Istennek fiai? Kiket vezet Ő valójában?
A választ akkor kapjuk meg, ha itt, Pálnál keressük a Római levélben, hisz ő vetette fel a kérdést és a választ is megadja rá. Hát nézzük!

1. Isten azokat vezeti, akik nem csupán a vágyaiknak élnek, hanem Istennek engedelmeskednek.
Úgy mondja ezt, hogy "A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt." (Róma 8,8) Azért, mert nem tudnak és nem is akarnak engedelmeskedni neki. Az emberi vágyaik Isten törvénye elleni lázadásba vezetik őket. (7. vers)
2. Isten azokat vezeti, akik tisztelik és szeretik Jézust.
Mégpedig annyira, hogy lelkük minden rezdülése, minden gondolatuk az Övé. (9. vers) Ez egy teljes összhang Jézussal. Hogyan lehetne Isten vezetése alatt valaki, aki nem fogadja el Őt Megváltójának? Aki nem hiszi azt, hogy Ő az Isten Fia? Aki nem hiszi, hogy Ő váltja meg a világon élő összes bűnöst? Hogyan vezethetne bárkit is világosságra az, aki nem hiszi, hogy Jézus Krisztus a kezdet és a vég, az első és az utolsó, a Teremtő Isten? Isten minden kijelentése Őáltala válik érthetővé számunkra és érvényessé miránk nézve. Őáltala érezzük és tapasztaljuk, hogy újra élünk! (10-11. vers)
3. Isten azokat vezeti, akik megértették, hogy ők már szabadok.
Bár ez a szabadság nem könnyű. Régi életünk még visszatér, meg akar ragadni bennünket, de hinnünk kell, nem tartozunk már semmivel. A szabadság a miénk, mert Krisztus megfizette halálával az árat. (12-13. vers)
4. Isten vezeti az Ő gyermekeit.
Azokat, akik merik Őt úgy nevezni, hogy Abba Atyánk. (15. vers) Vagyis magyarul: Atyánk, Édesapánk! Azokat, akik ilyen mély, őszinte kapcsolatban vannak Vele. Akik nem félelemből szolgálnak, hanem szeretetből, mert tudják, ismerik Uruk szeretetét irántuk és teljesen megbíznak benne, még akkor is, ha nehéz az élet. Ha szenvedniük kell, hősiesen, hittel és alázattal viselik próbáikat, mert számukra a legértékesebb az, amit Tőle kaptak. Azt, ami ingyen van, mégis a legfontosabb minden ember életében. (16-17. vers)