Van egy ország...


"Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek."
Máté 6,33

Sokan keresték már és sokan meg is találták. Ez a tény annál inkább érdekes, hogy nem is egyszerű dologról van szó. Hogy miért? Hát íme, néhány válasz:

1. "Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el." /Lk 17,20/
Nehéz valamit megtalálni, ha láthatatlan, mivel mi emberek - bár érzékszerveink igen gyarlóak az állatokhoz képest - legtöbbször a szemünkkel keresünk. Szoktuk is mondani a másiknak, ha nem talál valamit: Nyisd ki jobban a szemed! vagy: Hát nem látod? Pedig majd' kiveri a szemed. A szem tehát nagyon fontos nekünk és olykor azt hisszük, mindent látunk is vele, pedig nem így van. Sok fontos dolog, mint a szeretet, barátság, őszinteség, stb. láthatatlan a szemnek. Innen is tudhatjuk, hogy az Isten országa nagyon fontos!

2. "Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van" /Lk 17,21/
Amikor keresünk valamit, de nem találjuk, általában útbaigazítást szoktunk kérni. Például, ha nem találom otthon a kis esernyőmet mindig megkérdem a családom tagjait, hogy nem látták-e valahol. Ez azért is jó, mert Márti, a feleségem, legtöbbször látta és így útba tud igazítani. De Isten országa más. Kevesen tudnak jó útbaigazítást adni, pedig sokan akarnak. Rengeteg vallás van a világon, amiknek a követői mind azt hiszik, hogy ők tudják, hol van. Mégis, ha megkérdezed őket, néha egészen eltérő válaszokat adnak. Így nem tudsz kiigazodni rajtuk. Az lenne a legjobb, ha tudnánk valaki olyannal találkozni, aki már járt ott. De, hogy ezt el tudjuk dönteni, hogy ki ismeri az oda vezető utat, valamit még meg kell tudnunk az Isten országáról. Ha Istennek van országa, márpedig van, akkor az ott van, ahol Ő uralkodik.

3. Isten országa ott van, ahol Ő, mint király Uralkodik:
 a. A Mennyben - "Oh Uram, mi atyáink Istene! nem te vagy-é egyedül Isten a mennyben," /2Krón 20,6/
Amikor a Bibliát olvassuk, azzal találkozunk, hogy Isten a mennyben van. Az az Ő királyi székhelye, ott van a világon a legszebb trónterem és benne a leghatalmasabb trón. A Bibliában több próféta is látta ezt a helyet látomásban és én őszintén irigylem őket érte. Jákób látta, hogy az angyalok csodálatos lépcsőkön, mennyei létrákon közlekednek oda, le és fel. Ézsaiás látta, hogy ott is van egy oltár, ami képes megtisztítani minket minden rossz dologtól. Dániel azt is látta, hogy a trónteremben rendszerint sokan tartózkodnak, sőt ott van az Atya teljes dicsőségben, sőt az Emberfia is, hasonló dicsőségben. Ott minden alkalmat maga Isten vezet, és figyelik a földi emberek sorsát. Jézus, amikor a földön járt azt mondta, ott lakni is lehet. Sőt, mindenkinek, aki szereti Őt, Ő maga fog ott helyet készíteni. Amikor felment a mennybe, beleült az Atya királyi székébe és azt akarja, hogy majd mi is ott ülhessünk vele együtt. Mindebből kiderül, hogy a Mennyben valóban Isten uralkodik, mert minden úgy van, úgy volt és úgy lesz, ahogy Ő akarja. Jó lenne már ott lenni!
 b. Mibennünk - "mert ímé az Isten országa ti bennetek van." /Lk 17,21/
Bár még nem vagyunk ott, mégsem kell elszomorodnunk. A legjobbat hagytam a végére: már most ott lehetünk az Isten országában, vagyis az Isten országa lehet bennünk. Ez teljesen logikus, nem? Ha ez az ország ott van, ahol Ő uralkodik, akkor, ha Isten bennünk, vagyis rajtunk is uralkodik, akkor az lehet bennünk is. Sőt, már mi is lehetünk benne! A lényeg: Isten uralmának a megvalósulása! Ha engedjük, hogy az életünkben az Ő elvei érvényesüljenek, ha már most az Ő törvényei szerint éljük az életünket, akkor már most polgárok vagyunk! Akkor már most van mennyei hazánk!

https://www.youtube.com/watch?v=f6t40CErnCo