Mindig hiteles


"Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is."
2Korinthus 8,21

Mondhatjuk úgy is: Légy mindig hiteles! A tisztesség: ragaszkodás a becsületes elvekhez; erkölcsös viselkedés; tiszteletre méltó állapot; tiszteletadás; magas pozíció. - írják a szótárak. Becsületes ember az, aki ragaszkodik az elveihez minden körülmények között. Az, aki a kísértő körülményekben is képes mindig erkölcsös választ adni saját kihívásaira. Mert az ilyen ember tiszteletre méltó, hiszen maga is mélységesen tiszteli a másikban az embert, annak méltóságától vagy méltatlanságától függetlenül; csupán önmagáért.

De mit ért Pál az alatt, hogy nekünk erről gondoskodnunk kell nem csak az Isten, hanem az emberek előtt is?

Való igaz: "Isten szeme mindent lát." De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az emberek könnyen megzavarhatók, becsaphatók. A látszattal sokan visszaélnek. Viszonylag ritkán tapasztaljuk, hogy a Magasságos büntetése azonnal lesújtana arra, aki helytelenül cselekszik. A valóság inkább az, hogy a sok igazságtalanság megítélése és helyrehozatala várat magára a végső ítéletig. Ezért sokan, akik csak rövidtávon, ebben az életben gondolkodnak, megjátsszák magukat mások előtt. Vagyis tetteiket nem az erkölcsi tisztaság elvei, hanem a pillanatnyi előny, érdek irányítja. Az egyenes ember azonban nem járhat ezen az úton. Ha hitelesek akarunk lenni, nem tehetjük meg, hogy csak a látszatra adunk! Isten elveinek kell áthatnia és irányítania sz életünket. Csak így adhatunk tiszteletet és megbecsülést Urunknak és embertársainknak.