Krisztustól nyert szabadság

"Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni."


Galatákhoz írt levél 5:1

Azt hallottam, hogy nehezen illeszkednek vissza a szabad, polgári életbe azok, akik hosszabb időt töltöttek valamilyen fegyintézetben. Megszokták a benti életet és elszoktak attól, ami kint vár rájuk.

Hasonló veszély fenyegeti azokat is, akik megtapasztalják Krisztus szabadítását. Nem annyira a látványos bűnöktől szabadulókat, hiszen azok tudják, hogy mit hagynak maguk mögött és miért. Pál apostol itt inkább azokról beszél, akik a Krisztusban elnyert és élvezett szabadság helyett valamiféle mankót keresnek maguknak az életben, mert korábban megszokták, hogy nem szabadok, hanem valaki vagy valami megmondja nekik, hogy mit tegyenek.

Bár azt gondoljuk, hogy mindenki szabad akar lenni, sokakat riaszt az ezzel járó felelősség, ezért inkább másokra ruházzák azon döntések felelősségét, amit nekik kellene meghozni.

Vigyáznunk kell, hogy megbecsüljük azt a szabadságot, amit Krisztus szerzett meg nekünk. Nem csak attól kell óvakodnunk, hogy szabadosságba csúszva visszaélünk vele, hanem a fenti ige szerint attól is, hogy nem élünk vele, hanem újabb, másféle szolgaságot veszünk magukra, csak mert megszoktuk, hogy nem vagyunk szabadok, és ezért nem tudunk mit kezdeni a szabadsággal.

Isten szabadnak szeretne látni bennünket. Szabadnak a hibáinktól, a bűneinktől és minden megkötözöttségtől is. Ma is.