Mindenható

"Ímé nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna."
Ésaiás 59:1

 Isten egyik neve a Bibliában: Mindenható. Ízlelgessük ezt a gondolatot! Mit jelenthet ez számunkra a mi személyes életünkben, nehézségeinkben? "Avagy az Úrnak lehetetlen-e valami?" (1Mózes 18:14) Ő képes megsegíteni, ha kell megszabadítani. Nem jön zavarba, ha bajba kerültünk, hiszen előre látta, ismerte azt a helyzetet. Lehet, hogy mi semmi megoldást nem látunk,de "mennyei Atyánk ezer kiutat tud mutatni ott, ahol mi egyet sem látunk. Akiknél az Istennek való szolgálat első helyre kerül, azok életében a kusza szálak kisimulnak, és lábaik előtt feltűnik az egyenes ösvény." (Ellen G. White: A nagy orvos lábnyomán c. könyv, Segítség a hétköznapokban c. fejezet) "Jézus pedig monda neki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek." (Márk 9:23)
A segítség soha nem azon múlik, hogy Istennek ne lenne hatalma megajándékozni minket a szabadításával! Azt kéri tőlünk: hívjuk őt segítségül (vö. Zsolt. 50:15) "Nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna." (Ésaiás 59.1) A mindenható kéz az ember segítségére siet, amikor az szorultságában megragadja, és kiált hozzá. 
Mi akadályozhatja meg az isteni segítséget? Ha ő valóban mindenható, akkor létezhet mégis akadály? "Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott." (Ézsaiás 59:2) Isten lehetőséget ad nekünk a választásra. Az élet újra és újra az elé a kérdés elé állít bennünket: Kit vagy mit választasz? Istent szereted-e jobban, vagy önmagadat és vágyaidat? Ha az önzés útját választjuk, akkor elutasítjuk a Mindenható személyét és segítségét, s ezzel korlátozzuk szabadító hatalmát a személyes életünkben, miközben paradox módon ezzel önmagunknak ártunk a legtöbbet. A jó hír azonban az, hogyha Istent választjuk, akkor a bűnök sem választhatnak el Tőle! Krisztus magára vette bűneinket, és általa szabadon járulhatunk a kegyelem királyi székéhez (ld. Róma 5.1-2).
Ma kit választasz?
Legyen áldott a napod!