Irányváltás


Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.”
Efézus 3:16-19

Megmutatni, hogy ki vagyok én. Megismertetni magam a világgal, hogy észre vegyenek, hogy szeressenek. Sok ember vágya ez. Megosztani az értékeinket másokkal, megosztani a gondolatainkat, vágyainkat, nézetünket, hogy jobbá legyen a világ. Nem kevés nyitottság, emberszeretet, tolerancia és hit kell hozzá. Hit önmagunkban. Hogy amit adni akarunk az jó. De valóban így van ez? Vajon mi, keresztények, hogyan tesszük ezt? Öt lépés vezet a célig és nem elég annyit mondanunk, hogy helyesen és jól kell ismernünk a Biblia üzenetét.
1.      Megerősödni a belső emberben.
„Mindenkiben van valami jó. Tudom, hogy ott legbelül még lakozik valami jó!” – Minden bizonnyal ismerjük ezeket a kifejezéseket, de értjük is teljesen? Mert, ha mindezt kijelentjük, akkor el kell ismernünk a gonosz létezését is. El kell fogadnunk, hogy életünk során állandó döntéseket hozunk, mindig választunk a helyes és a helytelen között. A Biblia szerint a jó választásához segítségre van szükségünk, az Isten vezetésére. Akkor erősödünk meg erkölcsileg, akkor tudunk majd helyes döntéseket hozni, ha Isten Lelkének vezetésére hallgatunk. Az engedelmességünk által pedig erősödni fogunk a jóra való készségünkben.
2.      Krisztus otthonává válni.
Ha egy háztartásban élsz valakivel, legyen az családtag, vagy barát, nagymértékben meghatározza az életviteled, gondolkodásod. Ha nem csak a házadba, de a szívedbe is befogadod, akkor még inkább. Jézus Krisztus egy ilyen komoly kapcsolatba szeretne lépni velünk, ami hit által lehetséges is. A Szentírás szerint mi mindannyian az Ő otthonává válhatunk, vagyis képesek vagyunk arra, hogy a legőszintébb, közvetlen kapcsolatban éljünk Vele. Ahogy szeretteink, Úgy Isten is szeretne a legmeghatározóbb személy lenni az életünkben. Minden csak azon múlik, hogy mély kapcsolatot ápolunk-e vele?
3.      Meggyökerezni, megalapozódni a szeretetben.
Ahogyan egy növény élete, azon múlik, mennyire mélyre képes engedni gyökereit, hogy minden körülmények között elérje megfelelő táplálékát; és ahogyan egy ház sorsa azon múlik, hogy milyen alapokon áll, úgy múlik a mi jövőnk azon, hogy milyen alapelv vezet bennünket. „Isten a szeretet.” (1Jn 4,8) Így a mi vezérelvünk sem lehet más. De ebben gyökerezni úgy, hogy semmilyen körülmény se zökkenthessen ki, nem egyszerű. Ahogy a növényt edzik az időjárás viszontagságai, úgy edzik a próbák nehézségei a szeretet képességét bennünk. Megtanuljuk szeretni azokat, akiket nem könnyű, azért, hogy végül Isten eszközei lehessünk minden esetben.
4.      Megérteni Isten jóságát.
Ha próbáltál már valakivel egy hullámhosszra hangolódni, tudod, ez sem egyszerű feladat. A megértés mindenkor akadályok leküzdését jelenti. A Biblia szerint Isten jóságos, de az átlagembernek ezer felvetése van ezzel kapcsolatban, ami valahogy, így kezdődik: Igen, de akkor miért…? Ezekre a kérdésekre válaszokat kell adnunk! Ez pedig fáradságos munkával, kutatással jár. De ne aggódjunk, mert mindenre van kielégítő válasz.
5.      Megismerni Krisztus szeretetét.
Az ismeret több a megértésnél, mert magában foglalja a tapasztalást. Más érteni, hogy Isten az Ő Fia által megmentett engem, és megint más megtapasztalni azt. A megértés általános, közvetett, sokszor távolságtartó. Az ismeret, a megtapasztalás közvetlen, közeli, személyes élmény. Sokan tudták, hogy kicsoda a Názáreti, sokan látták a csodáit, hallották beszédét, de valójában csak kevesen ismerték Őt. Tanítványai szerint nem Rajta múlt mindez, sőt. Ő kész volt mindenkit közel engedni magához, vágyott is erre, csak mi emberek maradtunk távol. Nem tudjuk megérteni, megismerni Krisztus szeretetét, ha nem engedjük közel magunkhoz! Ahhoz, hogy teljessé váljunk, ahhoz, hogy újra épek legyünk, hagynunk kell, hogy megérintsen minket!