MINDEN!„Tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, MINDEN javukra van, mint akik az Ő végzése szerint elhívottak.” 
Róma 8:28.
George Bernard Shaw 1912-ben írt egy drámát, amit My Fair Lady címen egy musical-ben láthattunk.  A történet arról szól, hogy a londoni emberek beszélgetését szorgalmasan jegyzeteli Higgins fonetikaprofesszor. Fitogtatja tudományát: beszéde alapján bárkiről megállapítja, honnan jött. Nagyképűen kijelenti azt is, hogy a jelenlévő ordenáré beszédű, szutykos virágáruslányból hercegnőt tudna faragni. A lány, Eliza másnap felkeresi a tanárt és kéri, tanítsa meg szépen beszélni, hogy boltos-kisasszony lehessen. Éppen Higginsnél van Pickering ezredes – szintén a fonetika megszállottja – és fogadást ajánl: fizet minden költséget, ha Eliza hat hónap múlva tényleg megállja a helyét egy előkelő estélyen. Higgins belemegy a fogadásba, a lány odaköltözik hozzá. A tanítás nehézkesen indul, de pár hónap múlva Higgins már alkalmasnak találja Elizát arra, hogy tudását Higginsné fogadónapján kipróbálja. Eredmény: Eliza kiejtése gyönyörű, de témái alpáriak. (Wikipédia)
Ez jutott eszembe, amikor ma reggel ezt az Igét olvastam. A történet szerint rengeteg szenvedésen, nehézségen, kigúnyoláson kellett átmennie a lánynak, mielőtt „hercegnővé” alakult.
Isten téged is herceggé és hercegnővé akar formálni, és ezért kénytelen kicsit itt is, ott is faragni rajtad. Ez bizony néha fájdalmas. De TUDJUK! – hogy azoknak, akik Istent szeretik, a nehézség is, a jólét is, az öröm is, a bánat is jellemformáló eszközzé válik. TUDJUK! Ugyanis a Mester nem végez félmunkát.
Képes arra, hogyha elkezdi, be is fejezze tökéletesítésünket a Krisztus Jézus napjáig. Végül csak egyetlen kérdésre kell ma megválaszolnod: akarod ezt? Engeded, hogy minden esemény közelebb vigyen Jézusodhoz? Szereted-e annyira Istent, hogy elhiszed, hogy MINDEN együttmunkálkodik életedben azért, hogy az örökéletre alkalmassá válj? Ha hiszed ezt, nincs mitől félned, töröld le könnyedet, Ő hamarosan befejezi, amit elkezdett!