Isten a kormánynál

"Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet."
Példa 3:5-6

A hatalmas ködben alig láttam meg a két kicsi fénypontot. Majdnem beleütköztem a kamionba. A piros fények hol távolabb, hol közelebb, de mindig az egyetlen biztos támpontot adták. Én pedig egy idő után nem a szürkeséget próbáltam kémlelni, hanem csak egyszerűen a fényeket követtem. Bíztam benne, hogy így biztonságosan kijutok. Egy idő után tisztult a levegő és hamarosan ki is értünk a ködből, anélkül, hogy az árokban kötöttünk volna ki. Honnan tudtam, hogy a kamion fényeit követve kijutok a ködből? Mert magasabban van, nagyobbak a fényszórói, van ködlámpája, tehát jobban látja az utat.

Így vagyok Istennel is. Nem tudom, merre kanyarodik az út, hogy jót vagy rosszat hoz. Nem látom a jövőt, de ha látnám sem tudnék rajta változtatni. Nem tudom hogy egy-egy élethelyzetben "jobbra" vagy "balra" tartsak.

Ismerem viszont Istent: Ő szeret és megvált, vezet, és még jó néhány kátyúból is kihúzott. Tudom, hogy vele célba érek. Honnan tudom? Mert magasabban van mint én, mindent tud. Egyszerűen jobban látja az utat!

Ma is rábízom magam!