Odaadom! Nem adom!„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak! Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek…” 
Rómabeliekhez írt levél 6:12-13.

Alkohol betegek voltak. Öccse a gondok, a fizetnivaló, az adósságok elől az öngyilkosságba menekült. Az idősebb testvér megszeppent. Ennyi? Ennyi az élet? Fiatalon – inkább a halál, mint lemondani az alkoholról? No, nem! Ezt már nem engedhetem meg magamnak gondolta, és kezdte felülvizsgálni életét. Egy darabig. Aztán „az orvos tanácsára”, ami vagy így volt, vagy nem, „csak egyetlen pohárkával” naponta. Csak egy üveg sört!  Ma – kemény alkohol-függő.
Kinek szánod oda az életedet? Kinek engeded meg, hogy uralkodjon akaratod, értelmed felett. Mert tudod, akinek odaszánod magad, annak leszel a szolgája.
Nincs abszolút szabadakarat. Vagy Isten szolgája leszel vagy a másik oldalé. Eközött a kettő között választhatsz. Nincs harmadik út. Mindkét oldalon egy hatalom áll. Egyik oldalon Isten – Jézus Krisztussal, a barátoddal, aki úgy szeretett Téged, hogy életét adta, hogy örök életed legyen. Hogy mellette lehess egy örökkévalóságon át. Hogy egészséges, boldog, örömteli és szabad életed legyen. Persze, hogy van ára! Önmagad odaszánása, teljes odaadása. Természetesen, csak ha bízol abban, hogy TÉNYLEG a javadat akarja. Ha meggyőződtél erről. Mert ha nem, akkor a két hatalom között fogsz ingázni. Ugyanis a másik hatalom – Sátán és démonai, mindent megtesznek, hogy az ő oldalukon üdvözölhessenek. Sokkal kecsegtetőbb dolgokkal próbálnak megtéveszteni.
És a vége? Örök halál! – vagy – ha Jézust választod - örök élet.
A döntés a Tiéd.
Ma még választhatsz.